แท็ก:

C 350 e Estate

“ EQ – Electric Intelligence by Mercedes-Benz ” Sub – Brand ใหม่จากค่าย ดาวสามแฉก กับการตอกย้ำความผู้นำอันดับหนึ่งด้าน ยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้า

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย คือ สิ่งผลักดันให้แต่ละค่ายรถยนต์ต่างพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของ “พลังงาน” และ “พลังงานไฟฟ้า” และนั่นสิ่งที่ทำให้ค่ายดาวสามแฉกนำเสนอ Sub – Brand ใหม่ EQ – Electric Intelligence by Mercedes-Benz ขึ้นในประเทศไทย