แท็ก:

caltex


CALTEX เผยถึงทิศทางการตลาดในปี 2555

เน้นกลยุทธ์การเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าและเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนคาลเท็กซ์ ส่งโปรโมชั่นดูแลรถผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นภายใต้ตราสินค้า