แท็ก:

Dream Car Art Contest

โตโยต้า เดินหน้าสานฝันเด็กไทย จัด ประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2017

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เดินหน้าสานฝันและร่วมสร้างจินตนาการให้กับเยาวชนไทย ผ่านกิจกรรมการ ประกวด วาดภาพระบายสีในหัวข้อ โตโยต้า รถยนต์ในฝัน “ TOYOTA Dream Car Art Contest 2017 ” เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยผู้มีความสนใจในเรื่องศิลปะ