แท็ก:

esc

VSC / ESP/ ESC คืออะไร ทำงานยังไง

ตัวย่อเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์มีไม่ใช่น้อย บางครั้งก็ไม่ไหวจะจำ บางทีระบบเดียวกัน แต่พอไปอยู่กับรถคนละยี่ห้อก็ตั้งชื่อต่างกันไป