แท็ก:

Executive Vice President

ซูซูกิประกาศปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหาร เสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ

ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ประกาศแต่งตั้งนายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร (Executive Vice President) โดยมีหน้าที่รายงานการทำงานตรงต่อ นายมิโนรุ อามาโนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2565 เป็นต้นไป