แท็ก:

Fade

เบรกหาย หรือ เบรก Fade เกิดจากอะไรกันนะ

เบรกหาย หรือว่า Fade ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในเรื่อง ของเบรก รถยนต์ ก็คือ ประสิทธิภาพในการหยุดรถของเบรกค่อยเสื่อมถอยลงจากเดิมและหาก สภาพ ดังกล่าวยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ เบรกจะไม่ทำงานในที่สุด