แท็ก:

golf gti

Volkswagen Golf GTi 2021

ชิงเปิดตัวให้ได้เห็นแบบตัวเต็มกันไปก่อน สำหรับตลาดฝั่งอเมริกา ซึ่งที่ถูกที่ควรแล้ว ฝั่งยุโรปน่าจะได้ยลโฉมก่อน แต่ก็มีเหตุสุดวิสัย Volkswagen Golf GTi 2021 ที่เปิดตัว