แท็ก:

Prada

BMW กับเส้นใยรีไซเคิล … เพราะ “ใส่ใจ” เพื่อให้เกิดความ “ยั่งยืน”

BMW ECONYL … เส้นทางบรรจบของ “การพัฒนาเทคโนโลยี” และ “ความยั่งยืน”