แท็ก:

PTT Life Station

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยในเวทีอาเซียน PTT Life Station ณ เสียมเรียบ กัมพูชา

ปตท. ร่วมพิธีเปิดสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันแบบครบวงจรในรูปแบบ Platinum ตามแนวคิด PTT Life Station