แท็ก:

sienna

Toyota Sienna 2020 minivan หัวกระสุน ชินคันเซน พร้อมขุมพลัง ไฮบริด

แรงบันดาลใจในการออกแบบ Toyota Sienna ใหม่ได้นิยาม รถหัวกระสุน ชินคันเซน นั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่เป็นเพราะความต้องการที่จะสื่อถึงสิ่งนั้นจริงจัง