แท็ก:

Thailand Automotive Quality Award 2019

โตโยต้ารับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2563” TAQA: Thailand Automotive Quality Award 2020

โตโยต้า รับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2563” หรือ TAQA: Thailand Automotive Quality Award 2020 จาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม