แท็ก:

Thailand’s Most Admired Brand 2018

โตโยต้า รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2018 ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำตลาดรถยนต์นั่งอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

โตโยต้า รับรางวัลในฐานะแบรนด์ที่ครองความน่าเชื่ออันดับ 1 ในกลุ่มรถยนต์นั่งประจำปี 2018 จากนายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำในตลาดรถยนต์นั่งอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ในงาน “Thailand’s Most Admired Brand 2018”