แท็ก:

the art of performance tour

Smart Cone Challenge ประสบการณ์การขับขี่ รูปแบบใหม่ ที่ต้องอาศัยการวางแพลนแบบ Real Time

การขับขี่แบบไม่รู้เส้นทางล่วงหน้ามาก่อน แต่เส้นทางเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ขระที่ล้อกำลังหมุน นับเป็นความตื่นเต้น แปลกใหม่ ที่ครั้งหนึ่งเมื่อมีโอกาส ต้องได้ลอง