แท็ก:

UN ESCAP ครั้งที่ 79

JICA, IUCN และ TOYOTA จัดนิทรรศการร่วมกันที่ UN ESCAP ครั้งที่ 79

Japan International Cooperation Agency (JICA), IUCN ( International Union for Conservation of Nature ) และ Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing (TDEM) จัดนิทรรศการร่วมกันที่งาน Climate Solutions Fair ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม 79th Session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)