กันตนา จับมือ ช่อง 5 เสนอรายการ “คิด เปลี่ยน โลก” จุดประกายความคิดเพื่อโลกน่าอยู่ สนับสนุนโดย โตโยต้า

นายจาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ พันเอก ณัฎฐ์ เทียนทองดี หัวหน้าฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมด้วย นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตัวแทนผู้สนับสนุนรายการ ร่วมแถลงข่าวเปิดรายการ “คิด เปลี่ยน โลก” รายการโทรทัศน์ใหม่รายแรกที่จะช่วยจุดประกายความคิด และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเพื่อสร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก”  ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 ณ อาคาร The Style by Toyota สยามแสควร์ ซอย 7 

 
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในฐานะสถานีออกอากาศ ร่วมด้วย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้สนับสนุนรายการ ได้ร่วมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการโทรทัศน์ ภายใต้ชื่อรายการ “คิด เปลี่ยน โลก” โดยมีรูปแบบรายการเป็นเรียลลิตี้ สอดแทรกสาระความรู้ผ่านนักแสดงรับเชิญ ที่จะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์จากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งถือเป็นรายการแรกของประเทศไทยที่ได้นำเสนอผ่านภารกิจที่เป็นเรื่องใกล้ตัว เพื่อจุดประกายความคิด สร้างมุมมองใหม่และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ ตลอดจนให้ความสนใจกับความเปลี่ยนแปลงของโลก และการดำรงชีวิตร่วมกับคนในสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ของรายการ เพื่อเป็นรายการที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อผู้ชมรายการ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อันนำไปสู่การเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน
 
นายจาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริหาร จากบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  “ในปัจจุบันโลกเราเปลี่ยนแปลงไปมาก เราจะเห็นจากความขัดแย้ง แตกแยก เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย โลกของเราเผชิญกับความโหดร้ายจากธรรมชาติหลายครั้งหลายครา แต่ละครั้งล้วนแต่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากมาย   ทางกันตนาจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคน เปลี่ยนความคิด และสร้างมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ ตลอดจนให้ความสนใจกับความเปลี่ยนแปลงของโลก และการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
 
จึงได้นำเสนอรายการ “คิดเปลี่ยนโลก” รายการในรูปแบบของเรียลลิตี้ จุดประกายความคิด เพื่อโลก เพื่อสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตลอดดจนปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชิวตในสังคมของโลกปัจจุบันนี้  ผ่านนักแสดงรับเชิญที่จะมารับมอบหมายภารกิจที่สำคัญเป็นเรื่องรอบ ๆ ตัว ซึ่งจะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์และแง่คิดที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจ
 
พันเอก ณัฎฐ์ เทียนทองดี หัวหน้าฝ่ายรายการ จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทางกันตนาได้นำเสนอเรื่องและรายละเอียดของรายการมาให้พิจารณา ซึ่งนโยบายของทางช่อง 5 เอง ก็ได้มีการพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ คือ 
การนำเสนอรายการที่มีสาระและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม ซึ่งปกติรายการที่นำเสนอผ่านทาง ททบ.5 ก็จะเน้นเนื้อหาที่เป็นรายการเพื่อสังคมอยู่แล้ว
 
ช่วงเวลาในการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก เยาวชน รวมไปถึงครอบครัว จะเป็นช่วงระหว่างเวลา 16:00 – 19:00 น. 
เพราะฉะนั้นจากรูปแบบของรายการ คิดเปลี่ยนโลก ที่นำเสนอเข้ามา และได้ดูตัวอย่างของรายการ เป็นรายการที่ดีที่จะสามารถกระตุ้นและส่งเสริมในการเปลี่ยนแนวความคิดให้กับเด็ก และเยาวชน จากการนำเสนอผ่านรายการได้  ทางกันตนาเอง ก็มีผลงานที่สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม นำเสนอผ่านช่อง 5 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นที่ยอมรับ  ทางช่องจึงได้พิจารณาให้เวลา เพราะคำนึงถึงผลที่ได้รับสำหรับคนดูเป็นสำคัญ”
 
นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เปิดเผยว่า “ในฐานะตัวแทนจากบริษัท โตโยต้าฯ ต้องขอขอบคุณทางบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ที่ได้ผลิตและนำเสนอรายการดี ๆ ที่เป็นประโยชน์กับสังคมให้กับคนดู เพื่อเป็นอีกหนึ่งรายการ อีกหนึ่งทางเลือก และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ให้โอกาสบริษัท โตโยต้าฯ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนรายการดี ๆ เช่นนี้
จากนโยบายในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโตโยต้า ทั้งเครือข่ายธุรกิจ ตลอดการดำเนินงานในประเทศไทยมาเกือบ 50 ปี โดยเป้าหมายหลักของเรา คือ การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมให้เป็นสังคมแห่งความยั่งยืน อย่างโครงการที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นโครงการโตโยต้า ถนนสีขาว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
 
หรือ โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ที่โตโยต้าได้มีการขยายเครือข่ายไปยังชุมชน และร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  
ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของรายการ คิดเปลี่ยนโลก ที่เป็นรายการเรียลลิตี้ สอดแทรกความบันเทิงและสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเรา เพื่อเป็นการกระตุ้น จุดประกายความ คิด และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้หันมาใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเอง รวมไปถึงคนรอบข้าง เพื่อทำให้โลกและสังคมของเราน่าอยู่ขึ้น  ซึ่งแตกต่างจากรายการอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับรายการโทรทัศน์ให้กับผู้ชม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจให้การสนับสนุนรายการครับ”
 
สำหรับบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการโทรทัศน์ คิดเปลี่ยนโลก นั้น เต็มไปด้วย บุคคลสำคัญและสื่อมวลชนซึ่งมาร่วมงานอย่างคับคั่ง นับตั้งแต่ทีมผู้บริหาร ประกอบด้วยตัวแทนจากทีมผู้ผลิตรายการ และผู้สนับสนุนรายการ พิธีกรของรายการ นำโดย คุณท็อป พิพัฒน์ ซึ่งมาเป็นพิธีกรหลักงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการฯ  ร่วมด้วย คุณจุ๋ย วรัทยา และคุณโก๊ะตี๋ อารามบอย ซึ่งถึงแม้จะติดคิวถ่ายงาน แต่ก็ยังส่งภาพ VTR มาแนะนำตัวด้วย นอกจากนั้น ยังมีเหล่านักแสดงรับเชิญซึ่งข้าร่วมฝ่าฝันตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของรายการ อาทิ คุณเพชร-รัตนารัตน์ เอื้อทวีกุล และคุณนาตาลี เดวิส
 
นายจาฤก กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทางกันตนาต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ที่ให้โอกาสและเวลาดี ๆในการออกอากาศ  และอีกองค์กรหนึ่ง คือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทยในการสนับสนุนรายการ
รายการ “คิด เปลี่ยน โลก” เป็นอีกหนึ่งรายการที่ให้ทั้งความบันเทิงและสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งแง่คิดและการสร้างมุมมองในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ อย่าพลาดนะครับ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18:30-19:00 น. ทางช่อง 5 ซึ่งเราหวังว่ารายการนี้ น่าจะเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะเป็นทางเลือกให้แก่คนดูในช่วงเวลานั้น จากประโยชน์ที่คนดูจะได้รับ ซึ่งผมเชื่อว่ารายการนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากคนดูทั้งเด็ก เยาวชน รวมไปถึงครอบครัวครับ”
 
{phocagallery view=category|categoryid=241|limitstart=0|limitcount=0}

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 02-275-0046 ต่อ 481,482 / คุณธนสิทธิ์ 081-802-1596
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 02-386-2953/ คุณเพชรวิไล  081-634-6407

 


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |