โตโยต้า รวมพลังใจจาก 2,500 “รวมจิตอาสา 50,000 ต้นกล้า ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 6”

โตโยต้า รวมพลังใจจาก 2,500 อาสาสมัคร
สร้างป่าชายเลนในกิจกรรม “รวมจิตอาสา 50,000 ต้นกล้า ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 6”

พร้อมลงนามสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานต่อเนื่อง
แก่ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

        มร. โทชิยูกิ โอยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายตรีรัตน์ ภูคชสารศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุรักษ์ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สำนักงานประเทศไทย ทำพิธีลงนามความร่วมมือการให้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจำนวน 12 ล้านบาทแก่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) พร้อมนำอาสาสมัครซึ่งได้แก่ตัวแทนจากกลุ่มพนักงานโตโยต้า ผู้แทนจำหน่ายฯ บริษัทในเครือฯ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 2,500 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รวมจิตอาสา 50,000 ต้นกล้า ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 6” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=135|switchheight=480|switchwidth=640}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=149|switchheight=480|switchwidth=640}

        กิจกรรม “รวมจิตอาสา 50,000 ต้นกล้า ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 6” เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการ “โตโยต้า … เพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากกิจกรรม “โตโยต้า ปลูกป่าชายเลน” ที่บริษัท โตโยต้าฯ ได้มีการนำตัวแทนพนักงานทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนไปแล้วทั้งสิ้นเป็นจำนวนมากกว่า 70,000 ต้นตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในปีนี้ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนจากหลากหลายภาคส่วน รวมเป็นจำนวนกว่า 2,500 คน อันได้แก่กลุ่มตัวแทนพนักงานโตโยต้า สื่อมวลชน ผู้แทนจำหน่าย       โตโยต้าและบริษัทในเครือฯ รวมถึงสาธารณชนทั่วไปที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าร่วมปลูกต้นกล้าเพิ่มเติมอีก 50,000 ต้นให้แล้วเสร็จใน 1 วัน เพื่อเป็นการถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวพระราชดำริ และเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนปากแม่น้ำผืนสุดท้ายของภาคกลางแห่งนี้ โดยภายหลังจากกิจกรรมปลูกป่าชายเลนแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณพร้อมรับชมการแสดงคอนเสิร์ตในบรรยากาศสุดพิเศษ ภายในพื้นที่ของสถานตากอากาศบางปู ผ่านบทเพลงของศิลปินชั้นนำได้แก่ อ๊อฟ ปองศักดิ์  บอย พีซเมคเกอร์  มัม ลาโคนิค และ โบว์ สุนิตา ที่มาร่วมมอบความสุขปิดท้ายกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

 {phocagallery view=switchimage|basicimageid=136|switchheight=480|switchwidth=640}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=137|switchheight=480|switchwidth=640}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=138|switchheight=480|switchwidth=640}

        นอกจากนี้ บริษัท โตโยต้าฯ และ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สำนักงานประเทศไทย ยังได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือในการให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 12 ล้านบาท สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายในศูนย์ฯ ซึ่งเป็นการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องภายหลังจากสัญญาการให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 9 ล้านบาทได้สิ้นสุดลงไปในปี 2552 ที่ผ่านมา

        นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับกิจกรรมปลูกป่าชายเลนประจำปี 2553 นี้ นับเป็นครั้งแรกที่เราได้เปิดโอกาสให้สาธารณชนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฟื้นฟูผืนป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ซึ่งภายหลังจากที่กิจกรรมวันนี้เสร็จสิ้นลง จะส่งผลให้ต้นกล้าชายเลนที่ครอบครัวโตโยต้าและชุมชนร่วมกันปลูกขึ้นมีจำนวนมากกว่า 120,000 ต้น โดยเมื่อต้นกล้าเหล่านี้โตเต็มที่ภายหลังจากผ่าน 3 ปีแรกหลังจากการปลูกไปแล้ว จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 1,550 ตันต่อปี* ซึ่งนอกจากกิจกรรมปลูกป่าแล้ว  โตโยต้ายังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและวางรากฐานการดำเนินงานให้แก่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ภายหลังจากที่ได้มีการร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ฯ แห่งนี้มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระบบไหลเวียนน้ำ จัดทำศูนย์ข้อมูลป่าชายเลนและอ่าวไทย นิทรรศการศึกษาธรรมชาติ คู่มือศึกษาธรรมชาติเบื้องต้น จัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน ปรับปรุงพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นต้น โตโยต้าหวังว่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จะเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดข้อมูลและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายเลนให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=140|switchheight=480|switchwidth=640}

*ค่าเฉลี่ยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพันธุ์ไม้ชายเลนยืนต้นโตเต็มที่ อยู่ที่ประมาณ 13 ตันต่อปี ต่อไร่
อ้างอิงจาก  ICLEI-Local Governments for Sustainability (www.iclei.org)


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |