นิสสันร่วมกับสื่อมวลชนเดินทางไปบริจาคสิ่งของ

nissan

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 

 

 

 

บริษัท

นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับสื่อมวลชนสายรถยนต์จำนวนหนึ่ง นำถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด, ข้าวสารจำนวน 1,000 ถุง พร้อมเงินบริจาคและสิ่งของที่รวบรวมจากพนักงานของบริษัทฯ อีกจำนวนมาก รวมมูลค่ามากกว่า 550,000 บาท เดินทางไปบริจาคสิ่งของ    และถุงยังชีพช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่   อ.บางบาล    จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายเฉลิมวงศ์ กัมปนาทแสนยากร ที่ปรึกษาบริษัทฯ, นางสาวภัทรินทร์ อรรคภัทร รองผู้จัดการใหญ่ สื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์, นายอำนวย กัลยาณประดิษฐ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกิจการทั่วไป, นายชานนท์ สุสรรณาภินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามนิสสัน อยุธยา, นายบุญพีร์ พันธ์วร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สยามกลการ จำกัด, สื่อมวลชนสายรถยนต์ และพนักงานของบริษัทนิสสันฯ เป็นคณะตัวแทนไปมอบสิ่งของพร้อมถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ที่พักอาศัยยังถูกน้ำท่วมและต้องการความช่วยเหลือและสิ่งของเป็นจำนวนมาก

จากวิกฤตการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายภูมิภาคเกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงในหลายๆ จังหวัด โดยจังหวัดที่มีน้ำท่วมรุนแรงมากทั้งจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, ลพบุรี, อยุธยา และอีกหลายแห่งรวมทั้ง 5 จังหวัดภาคใต้ ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ดำเนินการจัดทำถุงยังชีพชุดแรกขึ้นทันที จำนวน 1,000 ชุด ข้าวสารจำนวน 1,000 ถุง และยังประชาสัมพันธ์รวบรวมสิ่งของบริจาคจากพนักงานในเครือนิสสันจำนวนมาก เดินทางพร้อมสื่อมวลชนสายรถยนต์จำนวนหนึ่งไปมอบของดังกล่าวทันทีที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของ รวมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านในเขตอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอย่างรุนแรง และยังต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก

การเดินทางครั้งนี้ นิสสัน สื่อมวลชน รวมทั้งผู้จำหน่ายรถนิสสันในจังหวัดอยุธยา ได้นำสิ่งของและถุงยังชีพไปโดยคาราวานรถกระบะนิสสันนาวารา จำนวน 10 คันรถ เพื่อไปมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่จำนวน 3 จุดด้วยกัน โดยจุดแรกที่นำสิ่งของบริจาคและถุงยังชีพไปมอบที่วัดโคกหิรัญ บ้านบางชะนี ซึ่งจุดรับบริจาคจุดแรกนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายกเทศมนตรีจังหวัดอยุธยา ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมารอรับสิ่งของมากถึง 300 กว่าครอบครัว และในจุดที่ 2 ที่บ้านบางบาลมีผู้ประสบภัยที่มารอรับสิ่งของบริจาคจำนวนกว่า 300 ครอบครัว และจุดสุดท้ายที่บ้านไทรน้อย ซึ่งมีผู้ประสบภัยกว่า 400 ครอบครัว ซึ่งบ้านเรือนของผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวนี้ถูกน้ำท่วมขังสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมขังนั้น มีอุปสรรคทำให้เดินทางเข้าไปได้ยากลำบากเพราะระดับน้ำที่สูงและเชี่ยวมาก แต่คณะผู้บริจาคได้รับความร่วมมือจาก พ.อ.สาครินทร์ สุริยันต์ ห.น.โรงงานซ่อมยาง กรมสรรพาวุธทหารบก และกำลังทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ นำกำลังพลพร้อมรถสะเทินน้ำสะเทินบกเป็นพาหนะนำคณะผู้บริจาคและสื่อมวลชนเข้าไปมอบสิ่งของและถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยได้ถึงในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูง

จากการเดินทางไปร่วมบริจาคสิ่งของและถุงยังชีพในครั้งนี้ ทำให้ทางบริษัททราบถึงความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่อย่างมาก ว่ายังต้องการสิ่งของและความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก สิ่งของที่บริษัทฯนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเท่านั้น ทางบริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาความเดือด ร้อนของผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการบริจาคสิ่งของ รวมทั้งยังเตรียมส่งทีมช่างผู้ชำนาญพร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่และรถโมบายเซอร์วิส เข้าช่วยเหลือเรื่องการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์นิสสันของผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนภายหลังน้ำลดไว้แล้วด้วย นอกจากนี้ยังได้ประสานให้ตัวแทนจำหน่ายเตรียมความพร้อมตรวจเช็คสภาพรถของลูกค้าหลังจากน้ำลด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนได้อีกทางหนึ่ง และในโอกาสเดียวกันนี้ บริษัท นิสสันมอเตอร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนไทยทุกคนที่มีกำลังสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้มีส่วนในการช่วยกันร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมนี้ได้ตามช่องทางที่ทุกท่านสามารถกระทำได้ เพราะผู้ประสบภัยในอีกหลายพื้นที่ยังต้องการความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |