นิสสัน จัดแข่งขันทักษะด้านขายและบริการ

nmt-nissan

ยกระดับศูนย์บริการสู่มาตราฐานสากล

กรุงเทพมหานคร ( 6 มีนาคม 2554 )  : บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานการแข่งขันทักษะประจำปี 2553 “ NMT Skills Contest 2010 ” รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีการค้นหาสุดยอดผู้ที่มีทักษะและความสามารถในด้านขายและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายอย่างสูงสุด รองรับกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการที่แข็งแกร่งและได้ตามมาตรฐานสากล
 
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยฝ่าย NSSW ( Nissan Sales & Service Way ) ได้จัดการแข่งขันทักษะด้านขายและบริการรวม 4 ด้านซึ่งได้แก่ ที่ปรึกษาการขาย, ที่ปรึกษาการบริการ, ที่ปรึกษาอะไหล่ และช่างบริการ ให้แก่ตัวแทนผู้จำหน่ายได้เข้าร่วมทดสอบและแข่งขันเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ใหม่ๆสามารถนำไปใช้ได้ในการทำงาน ทำให้บริการลูกค้าได้เต็มความสามารถ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างสูงสุด โดยการแข่งขันในครั้งนี้ ทางผู้จำหน่ายได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเริ่มตั้งแต่รอบคัดเลือกจากทั่วประเทศจำนวนกว่า  2,270 คน แล้วคัดให้เหลือผู้ชนะของแต่ละภูมิภาค เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งเหลือจำนวนผู้เข้าแข่งขันของแต่ละด้าน รวมทั้งสิ้น 56 คน
 
คุณ ประพัฒน์ เชยชม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสการตลาดและขาย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และประธานในพิธีการแข่งขันครั้งนี้ กล่าวว่า “ นิสสันจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านขายและบริการขึ้น
เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโชว์รูมและศูนย์บริการนิสสันนั้น เกิดทักษะ การเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมที่จะให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อย่างสูงสุดทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งบริษัทฯเองก็มีนโยบายการปรังปรุง ขยาย และเพิ่มจำนวนโชว์รูมและศูนย์บริการให้มากขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวของตลาดและการเติบโตของบริษัทฯ รวมถึงจำนวนลูกค้าที่ใช้รถยนต์นิสสันเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งทางผู้จำหน่ายเองก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของภาพรวมโชว์รูมที่ดูทันสมัย สะอาดและเป็นสัดส่วน บุคลากรที่มีความสามารถ  พร้อมเครื่องมืออันทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงและยกระดับศูนย์บริการของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานสากล
 ถือเป็นกลยุทธ์หลักที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่วางใจและเลือกใช้รถยนต์ที่มีคุณภาพอย่างนิสสัน
 ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์นิสสันด้วย ”
 
 
ในรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 4 ด้านจะต้องเข้ารับการทดสอบทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมโชว์ทักษะและความสามารถต่อหน้าคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการขาย: ผู้เข้าแข่งขันต้องเริ่มตั้งแต่การทักทาย สนทนา สอบถาม และ แนะนำเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ที่ลูกค้าสนใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
ที่ปรึกษาการบริการ: ผู้เข้าแข่งขันต้องให้คำแนะนำลูกค้าหลังส่งมอบรถเสร็จว่ารถที่ได้ทำการซ่อมไปนั้น เกิดจากสาเหตุใด ได้ทำการแก้ไขอย่างไร พร้อมแนะนำวิธีการดูแลรถที่ถูกต้องตามหลักเทคนิค
ที่ปรึกษาอะไหล่: ผู้เข้าแข่งขันต้องสามารถรับและจัดเก็บอะไหล่เข้าพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง พร้อมค้นหาอะไหล่จากระบบ Fast และ เช็คสต๊อกอะไหล่ ตามขั้นตอนที่นิสสันกำหนดไว้
ช่างบริการ: ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้เครื่องประมวลผลและวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ (Consult III) เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้รถเกิดปัญหาได้ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด
 
ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศลำดับ 2 และ 3 ของแต่ละด้านจะได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ และแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ เพื่อเป็นทั้งรางวัลและการสร้างขวัญและกำลังใจด้วย
 
{phocagallery view=category|categoryid=210|limitstart=0|limitcount=0}
 
หมายเหตุ: หน้าที่การทำงานของฝ่าย NSSW ( Nissan Sales & Service Way )
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนผู้จำหน่าย ซึ่งสามารถจำแนกการทำงานได้ 3 หน่วยงาน คือ
1. ส่วนงาน CS ( Customer Satisfaction ): พัฒนาค่าความพึงพอใจของลูกค้านิสสัน  โดยสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าทั้งด้านขายและบริการ แล้วนำผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงให้ผู้จำหน่าย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด
2. ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์ ( Customer Relation ): มีหน้าที่ตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้า , ราคา , โปรโมชั่น , ศูนย์บริการ , พร้อมกับรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าทั้งด้านขายและบริการ
3. ส่วนงานฝึกอบรม ( Training ): มีหน้าที่ฝึกอบรมให้ความรู้ ทดสอบและประเมินผลกับบุคลากรของผู้จำหน่ายทั้ง 3 ด้าน คือ ขาย, บริการ และอะไหล่
 
                

ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |