นิสสัน สร้างบ้านมั่นคง

nissan

สร้างสังคมให้ยั่งยืน

 บริษัท นิสสัน มอเตอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย จัดตั้งโครงการ “ นิสสัน สร้างบ้านมั่นคง สร้างสังคมให้ยั่งยืน ” นำอาสาสมัครพนักงาน
นิสสันกว่า 50 คน ร่วมแรงสร้างบ้านให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยและต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ อำเภอบางโปรง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 หลัง เพื่อสานต่อแนวความคิดการทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม หรือ ซีเอสอาร์ (CSR) ตามพันธกิจของนิสสันทั่วโลก

“ นิสสัน เล็งเห็นว่า การที่บริษัทฯจะเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประกอบธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ควรคำนึงถึงสังคม ชุมชนหรือพื้นที่ที่เราดำเนินกิจการอยู่ เราควรมีส่วนร่วมพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนด้วย ดังนั้นกิจกรรมการสร้างบ้านในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน เป็นผลให้สังคมมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อพนักงานนิสสันในการมีส่วนช่วยรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนิสสันด้วย ” คุณ ประพัฒน์ เชยชม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสการตลาดและขาย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ ( ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

กิจกรรม นิสสัน สร้างบ้านมั่นคง สร้างสังคมให้ยั่งยืน เริ่มกันตั้งแต่ในเช้าช่วง โดยพนักงานนิสสันได้รับการอบรมวีธีการทำงานและความปลอดภัยในการทำงานจากทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จากนั้นได้แยกย้ายกันไปตามแต่ละบ้าน และร่วมมือร่วมแรงกันช่วยสร้างบ้านด้วยการตักหินและทรายเพื่อนำไปถมพื้นที่พร้อมผสมปูนเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง จากนั้นก็ช่วยกันทาสีผนังบ้านที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ต่อด้วยกิจกรรมในช่วงบ่ายที่เป็นพิธีการส่งมอบบ้านทั้ง 10 หลังให้แก่เจ้าของบ้านโดยผู้บริหารนิสสัน ทั้งยังได้รับเกียรติจากตัวแทนหน่วยงานบริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และชาวบ้านอำเภอบางโปรง ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีครั้งนี้ด้วย

ในส่วนเจ้าของบ้านพร้อมครอบครัวทั้ง 10 หลังที่ได้รับมอบบ้านไปนั้น ต่างก็รู้สึกดีใจที่ได้บ้านหลังใหม่ ซึ่งเสมือนเป็นการได้รับชีวิตใหม่ พร้อมขอบคุณอาสาสมัครจากทางบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่เสียสละแรงกายมาช่วยกันสร้างบ้านใหม่เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้พนักงานนิสสันเองก็รู้สึกปลื้มใจที่ได้ทำกิจกรรมดีๆที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ที่ทำงานอยู่ และยินดีที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมที่จะมีขึ้นอีกในครั้งต่อไป

{phocagallery view=category|categoryid=276|limitstart=0|limitcount=0}
ข้อมูลเพิ่มเติม

มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย เป็นเครือข่ายองค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากล  เริ่มก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2541 มีหลักการทำงานที่เป็นสาธารณกุศลไม่แสวงผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาและร่วมแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนโดยขจัดบ้านชำรุดทรุดโทรมและการไร้ที่อยู่อาศัยให้หมดไปจากสังคมไทย ด้วยการสร้างบ้านที่เรียบง่าย น่าอยู่และเหมาะสมกับอัตภาพของเจ้าของบ้าน ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้สร้างบ้านมาแล้วทั่วประเทศไทย จำนวน 6,000 กว่าหลัง และช่วยเหลือคนไทยด้วยกันมากกว่า 30,000 คน
นิสสันเริ่มทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ( Habitat for Humanity ) โดยเริ่มจาก
นิสสัน นอร์ท อเมริกา ปี 2549, นิสสัน เกาหลี ปี 2550-2551, นิสสัน มอเตอร์ อินเดีย ปี 2552 และ นิสสัน มอเตอร์ ออสเตเลีย ปี 2552-2553


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |