บริดจสโตนประกาศปรับพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม

โตเกียว (20 พฤษภาคม 2554) : บริษัทบริดจสโตน คอร์ปอเรชั่นได้แถลงข่าวการปรับพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเคยประกาศเป็นนโยบายของบริษัทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  โดยการประกาศในครั้งนี้ บริดจสโตนได้เสนอจุดมุ่งหมายในระยะยาว ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับงานสื่อสาร ด้วยการกำหนดประเด็นให้ชัดเจนและ เข้าใจได้ง่าย เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมกับพนักงานในทุกระดับของการปฏิบัติงานทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้เสริมสร้างความเข้มแข็งไปสู่สังคมรอบข้างและบรรลุเป้าหมายแห่งสังคมที่ยั่งยืน ในที่สุด รายละเอียดในการปรับพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้


 

1. เป้าหมายของบริดจสโตนในระยะยาวต่อการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อดำรงอยู่ด้วยความ “ใส่ใจในธรรมชาติ” บริดจสโตนจะร่วมพัฒนาและใช้ศักยภาพด้านเทคโนโลยี โดยคำนึงถึง “คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัจจัยของการเกิดสภาวะโลกร้อน ด้วยการ “ลดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต” การประกาศเป้าหมายดังกล่าว คือความมุ่งมั่นในด้านพันธกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม และสร้างความชัดเจนในระยะยาว ด้วยความเคารพในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในด้านการอนุรักษ์ไว้ซึ่งระบบนิเวศ การอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อให้สังคมมีความยั่งยืนมากขึ้น 

 

2. การสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย 
เพื่อให้พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมสามารถสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับของการปฏิบัติงาน บริดจสโตนจึงเน้นการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็นและเข้าใจได้ง่าย โดยใช้รูป ‘สัญลักษณ์’ เพื่ออธิบายเป้าหมายพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม และคงไว้ซึ่งปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อม คือ “เพื่อช่วยรักษาและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ และสืบทอดสู่รุ่นต่อไปในอนาคต” ซึ่งครอบคลุม 3 ภาระกิจด้านสิ่งแวดล้อม และอีก 2 กลยุทธ์หลักสู่การเจริญเติบโต โดยขณะนี้ บริดจสโตนใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มบริษัท บริดจสโตนทั่วโลก
การปรับพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมนี้ บริดจสโตนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและครอบคลุมในทุกๆ ด้านของการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือบริดจสโตน คอร์ปอเรชั่นทั่วโลก ซึ่งจะเป็นทิศทางที่ชัดเจนสำหรับมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งทั้ง 3 ภาระกิจด้านสิ่งแวดล้อม และอีก 2 กลยุทธ์หลักสู่การเจริญเติบโตนั้นประกอบด้วย

 

3 ภาระกิจด้านสิ่งแวดล้อม คือ “ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ” และ “ด้านการดำเนินงาน” ในภาคส่วนกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริดจสโตน และ“ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม” ซึ่งหมายถึงความริเริ่มสร้างสรรค์สังคมในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

 

2 กลยุทธ์หลักสู่การเจริญเติบโต ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์พื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโต และส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ ‘TEAMS’ (Total Environmental Advance Management System) ซึ่งหมายถึง “ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม”  และ"การสื่อสารสิ่งแวดล้อม” 
 
 
 
ข้อมูลเบื้องต้น บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น
บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทใหญ่อันดับหนึ่งของโลกในอุตสาหกรรมยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยาง นอกจากจะผลิตยางรถยนต์เพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ยังผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป รวมทั้งธุรกิจยาง ธุรกิจด้านเคมี และอุปกรณ์กีฬาอีกด้วย โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก 
 
——————————————————————————————————————-
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
 
คุณจิรศักดิ์ วิภูษณมังคละ ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
โทรศัพท์ 02-516-8721-5 

ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |