บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น

BRIDGESTONE

ร่วมภารกิจในการกอบกู้สถานการณ์อุบัติภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศญี่ปุ่น


โตเกียว – ญี่ปุ่น (14 มีนาคม 2554) บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ต่างๆ กว่า 100 ล้านบาท (300 ล้านเยน)  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและกระแสคลื่นสึนามิจากท้องทะเลแปซิฟิคได้ถาโถมเข้าทำลายพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อทรัพย์สินและชีวิตอันประมาณค่ามิได้
บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น อนุมัติงบประมาณเป็นเงินจำนวน 65 ล้านบาท (200 ล้านเยน) ร่วมกับบริษัทในเครือบริดจสโตนบริจาคจักรยานและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจำนวน 35 ล้านบาท (100 ล้านเยน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถเผชิญและผ่านพ้นสถานการณ์อันวิกฤตินี้ไปได้ และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้ประสบภัยซึ่งสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปในเหตุการณ์นี้ และหวังที่จะเห็นความร่วมมือร่วมใจในการพลิกฟื้นสถานการณ์จากเหตุการณ์ร้ายที่ผ่านพ้นไปด้วยจิตใจที่มั่นคง


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |