บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด ส่งมอบรถยนต์ Proton Savvy

บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด ส่งมอบรถยนต์ Proton Savvy

คุณปริญท์  มั่นคงวานิช (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขายสาขา บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด ส่งมอบรถยนต์ Proton Savvy ให้แก่ คุณวิษณุ  หวังวิสุทธิ์ (คนที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าไอที บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า จากการร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยมี คุณกชพร  วิลาศกาญจณ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ สำนักงานใหญ่ โปรตอน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |