บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงานวันภูมิปัญญานักรบไทย

ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

ไทยรุ่ง สนับสนุนกิจกรรมวันภูมิปัญญานักรบไทย

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยภายในงานครั้งนี้ ไทยรุ่งฯ ได้นำรถตรวจการณ์ลำเลียงพล(ปฏิบัติการ) ร่วมจัดแสดงเพื่อแสดงศักยภาพของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการทหาร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสลิน ทองภักดี เสนาธิการทหารบก/ประธานในพิธี เข้าเยี่ยมชมบูธ และให้ความสนใจในรถตรวจการณ์ลำเลียงพล(ปฏิบัติการ) ของบริษัทฯ

 

จากนั้นในช่วงบ่าย คุณลิม วี เอิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในนามของบริษัทไทยรุ่งฯ เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติยศจาก พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ.  ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมวันภูมิปัญญานักรบไทยตลอด 7 ปีที่ผ่านมา

ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |