บางจากขับเคลื่อนแก๊สโซฮอล์ E85 นวัตกรรมทางเลือกใหม่ของคนไทย

           เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานสะอาด “บางจากแก๊สโซฮอล์ E85 นวัตกรรมทางเลือกใหม่ของคนไทย” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพลังงาน – บางจากฯ – มิตรผล โดยมี ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ นายทัศน์ วนากรกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพลังงาน บจ.น้ำตาลมิตรผล ร่วมในพิธี ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากคู่ขนาน-รามอินทรา 2
           ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท บางจากฯ สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตพลังงาน ล่าสุดได้สร้างนวัตกรรมใหม่ ผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้รถจากก่อนหน้าที่จำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 และ E20 เป็นหลัก ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาคู่ขนาน-รามอินทรา 2 และมีแผนจะขยายการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ E85 อีกในอนาคต
            ดร.อนุสรณ์ กล่าวว่า ในฐานะผู้นำพลังงานทดแทน บริษัท บางจากฯ มีนโยบายเชิงรุกริเริ่มนวัตกรรมพลังงานทดแทนอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ช่วยให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันที่มีคุณภาพดี ราคาถูก ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ สนับสนุนผู้ผลิตเอทานอลที่มีกำลังการผลิตสู่ตลาดมากขึ้น ตลอดจนช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสนับสนุนการผลิต“บางจากแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นการนำเอทานอลมาผสมในน้ำมันเบนซิน สัดส่วนร้อยละ 85 มีค่าออกเทนสูงกว่า 100 มีคุณภาพการใช้งานตามมาตรฐานสากล และใช้ได้กับรถยนต์ที่ออกแบบ มาสำหรับการใช้น้ำมัน E85 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด เผาไหม้สมบูรณ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม” ดร.อนุสรณ์ กล่าว


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |