บ๊อชเดินหน้าพัฒนาสินค้าปกป้องสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน พร้อมจัดประกวดออกแบบนวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว ปลูกฝังเยาวชนไทย

บ๊อชเดินหน้าพัฒนาสินค้าปกป้องสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน พร้อมจัดประกวดออกแบบนวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว ปลูกฝังเยาวชนไทย

      บ๊อช เดินหน้าวิจัย พัฒนา และผลิตสินค้าเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานประเดิมโครงการไฮบริดในรถยนต์สำเร็จ เตรียมก้าวต่อพัฒนาแบตเตอร์รี่ลิเธียมอิออน และพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์  พร้อมปลูกฝังให้เยาวชนไทยตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน เตรียมจัดประกวดออกแบบ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เพื่อโลกสีเขียว  ชิงทุนการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคจากบ๊อช

 

      มร.ย๊อคเฮ่น ไรค์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท โรเบิร์ตบ๊อช จำกัด ผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยียานยนต์  เครื่องมือไฟฟ้า และ ระบบรักษาความปลอดภัย เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้เดินหน้า   จัดโครงประกวด  Bosch Innovation Contest 2009  ซึ่งจัดต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยในปีนี้ กำหนด ให้การออกแบบ อยู่ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อโลกสีเขียว  ทั้งนี้เพื่อเป็น         อีกช่องทางหนึ่งในการปลูกฝัง ให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อน ที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัวอยู่ในขณะนี้ 

 

เรามุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสคิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีโอกาสในการนำเสนอและเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม  เพื่อผสมผสานความคิดและที่สำคัญ คือการทำความคิดนั้นให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ เป็นผลงานจริงที่สามารถจับต้องและใช้งานได้จริง  นี่คือประโยชน์ที่เยาวชนไทยจะได้รับจากโครงการนี้   มร.ไรค์กล่าว

 

การประกวดออกแบบภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อโลกสีเขียว ในครั้งนี้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของบ๊อช ที่มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ยกตัวอย่างในหมวดของอุตสาหกรรมยานยนต์      บ๊อชได้เริ่มโครงการที่สอง ต่อจากโครงการไฮบริด  โดยเป็นโครงการที่ศึกษาพัฒนาแบตเตอรี่      ลิเธี่ยมอิออนประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบการขับเคลื่อน โดยการก่อตั้งบริษัท SB LiMotive จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่าง บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จีเอ็มบีเอช และ บริษัท ซัมซุง เอสดีไอ จำกัด ในอัตรา 50:50  ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2551        ที่ผ่านมา และคาดว่าจะสามารถผลิตแบตเตอรี่ลิเธี่ยมอิออนประสิทธิภาพสำหรับการใช้ในหมวดอุตสาหกรรมยานยนต์ และนำเสนอสู่ตลาดได้ทั่วโลกในราวปี 2554

 

นอกเหนือจากการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพแล้ว  บ๊อชยังค้นคว้าและวิจัยทางด้านการใช้พลังงานทดแทน  โดยในเดือนสิงหาคม 2551 กลุ่มบริษัทบ๊อช ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ersol solar energy ของประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นผู้พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบ wafer-based silicon การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะช่วยขยายธุรกิจของบ๊อชในหมวดพลังงาน

ทดแทนได้มากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทบ๊อช ก็ได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค เพื่อการวิจัยและวิศวกรรมชั้นสูง  ที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อทำการศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีและตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค  ค้นหาผู้นำทางเทคโนโลยีในภูมิภาค และ ค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัย         ที่น่าสนใจ  ซึ่งการจัดตั้งสำนักเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความสำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่มีต่อกลุ่มบริษัทบ๊อช  และได้ทำการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการในภูมิภาคได้ดีขึ้น  ซึ่งประเทศไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการตั้งสำนักงานในครั้งนี้ด้วย 

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียน  นิสิต นักศึกษา ในสายอาชีวศึกษา หรือ ระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี  จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยจะเน้นสายวิศวกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  Industrial Design  หรือสถาบันที่มีการเรียนการสอน  ในคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิศวกรรม  โดยผลงานที่จะส่งเข้าประกวด ให้ออกแบบ  Sketch design  ด้วยมือ หรือคอมพิวเตอร์  ลงบนกระดาษขนาด  A1 (84.1x59.4 ซ.ม.) พร้อมอธิบายความคิดในการออกแบบ คอนเซ็ปของงานออกแบบให้ชัดเจน  พร้อมทั้งเขียน   ชื่อสถาบันการศึกษา และที่อยู่ไว้ด้านหลังของผลงาน  ที่สำคัญผลงานการออกแบบส่วนหนึ่งต้องใช้สินค้าของบ๊อชในการผลิต หรือเป็นส่วนหนึ่งในผลงาน อันประกอบไปด้วย สินค้ากลุ่มอะไหล่รถยนต์บ๊อช เครื่องมือไฟฟ้าบ๊อช และเทคโนโลยีทางด้านระบบเตือนภัย และระบบรักษาความปลอดภัยของบ๊อช  พร้อมประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิตจริง (ไม่รวมผลิตภัณฑ์จากบ๊อช) โดยในรอบแรกคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดไม่เกิน 10 ผลงานเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของบ๊อชและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อทำการผลิตและสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานจริง  

 

ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต/นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  โดยรางวัลชนะเลิศ  จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  – 31 สิงหาคม  2552  ตัดสินรอบแรก 1-7 กันยายน  2552 และตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 7  ธันวาคม 2552

 

             ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดของโครงการ และรายละเอียดของสินค้าในกลุ่มต่างๆ ของบ๊อช พร้อม Download ใบสมัครได้ที่ www.bosch.co.thโดยเข้าไปที่ Bosch Innovation Contest 2009 และส่งผลงานการประกวดมาที่บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด 3300/117  ชั้น  23 อาคาร B     ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. : 0-2937-4518-9  แฟกซ์ : 0-2937-4510  E-mail  : boschcontest @ gmail.com


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |