พิธีปล่อยขบวนคาราวาน “สมาร์ท คาราวาน 8,800 กิโลเมตร โดย ไฮลักซ์ วีโก้”

      บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมเดินทางครั้งประวัติศาสตร์กับ “สมาร์ท คาราวาน 8,800 กิโลเมตร โดย ไฮลักซ์ วีโก้” โดยจัดพิธีปล่อยขบวนคาราวานเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 ณ หอประชุมกองทัพเรือ  ถนนอรุณอัมรินทร์ และจะสิ้นสุดการเดินทางในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 รวมทั้งสิ้น 23 วัน  เพื่อสัมผัสกับความงดงามของสถานที่ ภูมิทัศน์ ความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 5 เส้นทางหลักๆ ดังนี้
22 – 27 ม.ค. กรุงเทพฯ – ปาย
27 ม.ค. – 1 ก.พ. ปาย – อุดรธานี
1 ก.พ.– 6 ก.พ. อุดรธานี – กรุงเทพฯ
7 ก.พ.– 10 ก.พ. กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
10 ก.พ. – 13 ก.พ. หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

      โดยเริ่มต้นการเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าผืนป่าตะวันตกของประเทศ เข้าสู่ภาคเหนือ เลียบแม่น้ำโขง เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสุดแผ่นดินสยามด้านตะวันออก แล้วลงสู่ภาคใต้ชมความสวยงามของทะเลอ่าวไทย ผ่านใต้สุดของสยามและทะเลสีครามของอันดามัน จากนั้นขับผ่านชายฝั่งทะเลตะวันตก มาสิ้นสุดการเดินทางที่ กรุงเทพมหานคร รวมระยะทางทั้งสิ้น 8,800 กิโลเมตร เพื่อถ่ายทอดความงดงาม ความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทย ให้คนไทยได้รับทราบ และตอกย้ำถึงอรรถประโยชน์ใช้สอย พร้อมทั้งความสะดวกสบายในการขับขี่ของ ไฮลักซ์ วีโก้ สมาร์ท แค็บ ตลอดการเดินทาง


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |