ฟอร์ด ประเทศไทย สานต่อโครงการขับขี่ปลอดภัยระดับโลก “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย”

ฟอร์ด ประเทศไทย สานต่อโครงการขับขี่ปลอดภัยระดับโลก
 “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย”

กิจกรรมส่งเสริมทักษะผู้ใช้รถทั่วประเทศฟรี หลังจากได้รับเสียงตอบรับดีเยี่ยมในปีแรก

จากความสำเร็จในการเปิดตัวโครงการเพื่อสังคม “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” เมื่อปีที่แล้ว ฟอร์ด ประเทศไทย วางแผนสานต่อกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีก 32 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ อีก 5 จังหวัด ในพ.ศ. 2552

ฟอร์ด ประเทศไทย ยังคงได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลัก ทั้งมูลนิธิป้องกันการบาดเจ็บแห่งเอเชีย (AIPF) และสถานีวิทยุจส.100 ในการจัดฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่ผู้ขับขี่ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ขับขี่จำนวน 1,300 คน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

โครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมระดับโลกของบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะการขับขี่ปลอดภัย รวมทั้งเทคนิคการขับขี่ที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกภาคสนาม ซึ่งฟอร์ดใช้ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศมาพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ในประเทศไทย

“การดำเนินงานในปีแรกของโครงการ Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ด้านบวกจากความทุ่มเทของเราในการยกระดับการขับขี่ปลอดภัยในประเทศไทย เพราะความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นปัญหาสำคัญ รวมทั้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของฟอร์ด” นายสาโรช เกียรติเฟื่องฟู รองประธานอาวุโส ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว และว่า “เราเชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรมใน

โครงการ Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย จะเป็นเสมือนกระบอกเสียงในการปลูกจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยตามที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์สู่สังคมวงกว้าง เราจึงเล็งเห็นความจำเป็นในการขยายการดำเนินกิจกรรมในปีนี้”

โครงการ Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย เป็นโครงการที่เปิดกว้างแก่ผู้เข้าอบรมทุกวัย โดยจะเน้นการสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทั้งเรื่องเทคนิคการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และช่วยประหยัดเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมบางคนนั้นโครงการนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีขึ้นมาก “ผมเข้าใจผิดมาตลอด 20 ปีว่าตัวเองขับรถอย่างถูกวิธี แต่ผมเพิ่งจะรู้ว่าว่าหลายๆ สิ่งที่ทำอยู่ยังไม่ถูกต้อง” หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมภายใต้โครงการ Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย กล่าว
 
เพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการลดจำนวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตบนท้องถนน โครงการ Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ได้เน้นการเพิ่มทักษะในการขับขี่ที่จะช่วยลดสาเหตุสำคัญของอุบัติภัยการจราจรทางบก 3 ประการ ได้แก่
– การขับด้วยความเร็วสูงกว่ากำหนด
– การเร่งความเร็วในระยะที่ไม่ปลอดภัยเพื่อฝ่าไฟสัญญาณจราจร หรือเพื่อเร่งแซงรถคันอื่น
– การขับจี้คันหน้า ซึ่งทิ้งระยะห่างจากคันหน้าน้อยเกินไป 

นายสาโรช กล่าวว่า ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกหลายประการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการขับขี่ปลอดภัย อย่างไรก็ดี ฟอร์ดรู้สึกภาคภูมิใจมากที่มีส่วนร่วมในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนในประเทศไทย โดยในพ.ศ. 2551 ประเทศไทยมียอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวน 11,267 คน ลดลงจาก 12,492 คนจากพ.ศ. 2550

นอกการการขยายจำนวนผู้เข้ารับการอบรมแล้ว  ฟอร์ดยังจะจัดทำเว็บไซต์ Driving Skills for Life เป็นภาษาไทยภายในปีนี้ เพื่อให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อรณรงค์เข้าถึงผู้ขับขี่รถให้ขับรถอย่างถูกวิธีในวงกว้างขึ้นอีกด้วย

ฟอร์ดขยายกิจกรรมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา 
นอกจากจะสานต่อกิจกรรมในประเทศไทยแล้ว ฟอร์ดยังเดินหน้าขยายการดำเนินโครงการ Driving Skills for Life ในประเทศอื่นๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา รวมทั้งสิ้น 7 ประเทศในปีนี้ โดยประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ได้เริ่มเปิดตัวโครงการนี้เป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว ขณะที่ประเทศจีน

ไต้หวัน และอินเดีย คือประเทศใหม่ 3 ประเทศที่จะเริ่มดำเนินโครงการ เป็นครั้งแรกในพ.ศ. 2552  และจากความร่วมมือกันทั่วทั้งภูมิภาค ฟอร์ดคาดว่าจะสามารถจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้รถได้ถึง 7,500 คนในปีนี้

การเปิดตัวโครงการ Driving Skills for Life ในภูมิภาคนี้เมื่อปีที่แล้ว เกิดขึ้นได้จากการได้รับสนับสนุนด้านเงินทุนส่วนหนึ่งจาก Ford GlobalGiving Campaign โดยนับเป็นโครงการแรกในเอเชียที่ได้รับการสนับสนุนจาก Ford GlobalGiving ซึ่งเป็นแคมเปญของ Ford Motor Company Fund and Community Services 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ Driving Skills for Life คือการลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วภูมิภาค เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้ประมาณการณ์ไว้ว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ของโลกภายในพ.ศ. 2563 โดยจะมีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุนี้มากถึง 1.2 ล้านคนในแต่ละปี

ทั้งนี้ มูลนิธิป้องกันการบาดเจ็บแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นพันธมิตรของฟอร์ดในการดำเนินโครงการ Driving Skills for Life ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลักในการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้ด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย มูลนิธิป้องกันการบาดเจ็บแห่งเอเชีย เป็นสมาชิกขององค์การความร่วมมือด้านความปลอดภัยบนท้องถนนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Road Safety Collaboration) โดยเพิ่งจัดตั้งสำนักงานในกรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

“การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Driving Skills for Life ในปีแรก นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยม” มร. เกร็ก คราฟท์ ประธานมูลนิธิป้องกันการบาดเจ็บแห่งเอเชีย กล่าว และว่า “การได้เห็นความมุ่งมั่นของฟอร์ดที่ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมความปลอกภัยบนท้องถนนในภูมิภาคนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี โครงการในลักษะนี้มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยบรรเทาปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศกำลังพัฒนา และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อความร่วมมือในปีนี้”

สถานีวิทยุ จส.100 คืออีกหนึ่งองค์กรที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย เมื่อปีที่แล้ว โดยผู้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในกรุงเทพมหานครจำนวนมาก ทราบรายละเอียดของโครงการผ่านการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุ จส.100

ดร. ประไพพัตร โขมพัตร รองผู้อำนวยการ วิทยุโทรทัศน์ แปซิฟิก อินเตอร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (จส. 100)  กล่าวว่า “จส.100 ถือเป็นเกียรติที่ได้โอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เป็นปีที่ 2 เพราะในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากกลุ่มสมาชิกและผู้ฟังจส.100 อย่างดียิ่ง โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจะมีหลากหลายอายุ และอาชีพ ทำให้ทราบว่า จริงๆ แล้ว ทุกๆ คนในสังคมก็มีความต้องการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในปีนี้

จส.100 จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยวดยานได้ตระหนักว่าอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นเรื่องที่เราป้องกันได้ ดังนั้นโครงการอย่าง Driving Skill for Life-ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัยที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย”

ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการฝึกอบรม จะเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใส่ใจกับสภาพการจราจรบนถนน เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย รวมทั้งวิธีการขับที่จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ หลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัยนั้น มีหัวใจสำคัญเหมือนกับการขับขี่อย่างประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การขับรถด้วยความเร็วคงที่ใน
รอบเครื่องที่เหมาะสม นอกจากจะปลอดภัยแล้วยังช่วยให้รถประหยัดน้ำมันได้มากถึง 25 เปอร์เซ็นต์ และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย

การขับขี่แบบประหยัดน้ำมันนั้นมีหลายเทคนิค อาทิ ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง หลีกเลี่ยงการใช้ความเร็วสูง และการดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ  ขณะที่ทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัยเน้นเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง การมีสมาธิในการขับขี่และการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสภาพการจราจรรอบตัว การไม่ทำกิจกรรมอื่นๆ ขณะขับรถ และการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าในระยะที่ปลอดภัย

ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อเพื่อสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟอร์ด คอล เซ็นเตอร์ 02-686-5899 และจ.ส. 100 


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |