มร. โชชิ อารากาวา CEO บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น

เข้าพบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

มร. โชชิ อารากาวา ประธานคณะกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานบริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้เข้าพบเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน สำหรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
นายกอภิสิทธิ์ และ มร. โชชิ อารากาวา  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงทิศทางการลงทุนและเสนอข้อคิดเห็นร่วมกันภายใต้การส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ทั้งนี้ มร. โชชิ อารากาวา ได้ใช้โอกาสนี้แสดงเจตนารมณ์ของ บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นสถานที่น่าลงทุนแห่งหนึ่งในเอเชีย จากกลุ่มบริษัททั่วโลก
บริดจสโตน ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี และมร. โชชิ อารากาวา ได้มีส่วนสำคัญในการบริหารงาน บริษัทบริดจสโตนในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 13 ปี นับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ซึ่ง มร. โชชิ อารากาวา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553
 
ข้อมูลเบื้องต้น บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น
บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทใหญ่อันดับหนึ่งของโลกในอุตสาหกรรมยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยาง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นอกจากจะผลิตยางรถยนต์เพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ยังผลิตสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป เคมี และอุปกรณ์กีฬาอีกด้วย โดยจำหน่ายสินค้าในมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |