ปลื้ม..ปิติ ยินดียิ่งนัก รัฐประกาศ ลดภาษี รถยนต์ 4 ประเภท รุ่นไหนโชคดี ค่ายไหนเข้าข่าย Hybrid สบายกระเป๋าหน้าบาน

ลดภาษี hybrid

นานๆ จะได้ข่าวดีจากรัฐบาลทหารสักที รอบนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศจากกระทรวงการคลัง เรื่อง “ ลดภาษี ” สรรพสามิต (ฉบับที่ 138) โดยระบุว่า เพื่อประโยชน์เศรษฐกิจประเทศไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 แห่งพรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พรบ. ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 รมว. คลัง อนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ดังนี้

Hybrid ลดภาษีเต็มๆ

  1. รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV) มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และเป็นรถยนต์แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ซึ่งปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 175 กรัม/กิโลเมตร และได้รับลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงเหลือ 23%

 

  1. รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cap) มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นรถแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ซึ่งปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 175 กรัม/กิโลเมตร และได้รับลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงเหลือ 10 %

 

  1. รถยนต์นั่งแบบผสมใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid) มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงกึ่งหนึ่งของอัตราภาษีที่ได้รับจากอัตราที่เก็บ

 

  1. รถยนต์นั่งแบบพลังงานไฟฟ้า ลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงเหลือ 2 %

 

สำหรับผู้ที่ได้รับลดอัตราภาษีสรรพสามิตในครั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศกระทรวงการคลัง โดยต้องยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับการลดอัตราภาษี ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และในปีที่  5 หากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องผลิตหรือหรือประกอบจากผู้ที่ได้บีโอไอ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับประเทศไทย ในการปรับลดภาษีรถยนต์ 4 ประเภท เพราะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเราถูกลง 10 – 20 %


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |