สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ มอบรางวัล

toyota

บุคลากรยานยนต์ดีเด่น ประจำปี 2554
   
    สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ จัดงาน “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553” พร้อมมอบรางวัล            “บุคลากรยานยนต์ดีเด่น” ประจำปี 2554 ในโอกาสนี้ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้ารับโล่รางวัล บุคลากรยานยนต์ดีเด่น ประจำปี 2554 จาก พณฯ ท่าน พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    รางวัลบุคลากรยานยนต์ดีเด่น เป็นรางวัลเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพด้านยานยนต์ ด้วยความรู้ ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ อีกทั้งยังมีความซื่อสัตย์สุจริตสมควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคคลในวงการยานยนต์


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |