สิทธิผล ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

sittipol

 ชวนนักศึกษาประกวดหนังโฆษณาชิงถ้วยพระราชทานฯ

บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด โดยกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานโฆษณาเข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หวังรณรงค์คนไทยเข้าใจและร่วมใจบริจาคอวัยวะ

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เปิดเผยว่า “เนื่องในปี 2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา บริษัท สิทธิผล ภายใต้โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จัดทำโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศแสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้มากยิ่งขึ้น  

“ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบันจำนวนอวัยวะที่ได้รับบริจาคในปัจจุบันมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยที่รอด้วยความหวังว่าจะกลับมามีชีวิตเช่นคนปกติอีกครั้ง จากสภาวะปัญหาดังกล่าวประกอบกับแรงบันดาลใจจากการดำเนินธุรกิจที่สิทธิผลสามารถสรรหาอะไหล่รถคุณภาพให้กับผู้บริโภคคนไทยตลอดมา แต่ “อะไหล่มนุษย์” ไม่มีใครสามารถหาซื้อได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอะไหล่มนุษย์ ซึ่งหวังเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยผลักดันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ” นายทนง กล่าว

    คุณวิชัย กิ่งชา ในฐานะผู้อำนวยการโครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ กล่าวว่าจากการดำเนินโครงการช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ผลตอบรับถือว่าประสบความสำเร็จ อีกทั้งโครงการยังมีบทบาทสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคคลทั่วไปด้วย  และด้วยความตั้งใจจริงของบริษัทที่จะสนับสนุนการทำงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยให้เกิดความต่อเนื่อง ปีนี้จึงตัดสินที่จะ จัดประกวดภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะฯ ซึ่งเชื่อว่าจะมีส่วนกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยร่วมแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมบำเพ็ญทานบารมีโดยมอบชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์ได้อีกทางหนึ่ง 

    คุณวิชัย ยังกล่าวอีกว่า การเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ ถือว่าเป็นความภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ของนิสิต นักศึกษาที่นอกจากเป็นเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์แล้ว ทีมชนะเลิศยังได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ คือ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขณะเดียวกันผลงานที่รับการพิจารณาคัดเลือกเจ้าของผลงานจะมีโอกาสร่วมทำงานกับทีมผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณามืออาชีพ เพื่อผลิตผลงานคุณภาพออกอากาศทางโทรทัศน์ต่อไป

ด้านนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย กล่าวว่า จากสถิติการบริจาคอวัยวะในประเทศไทยเมื่อปี 2553 มีผู้เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายและบริจาคอวัยวะแก่สภากาชาดไทยจำนวน 87 คน คิดเป็นจำนวนผู้บริจาคอวัยวะประมาณ 1 คน ต่อประชากรไทย 1 ล้านคนเท่านั้น ซึ่งถือว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้บริจาคอวัยวะในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สามารถนำอวัยวะปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยได้จำนวนทั้งสิ้น 215 ราย ในขณะที่มีผู้รอรับอวัยวะอยู่ถึง 2,717 ราย ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งต้องเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ

“ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด โดยกลุ่มสิทธิผลวีแคร์ ให้การสนับสนุนรณรงค์บริจาคอวัยวะผ่านโครงการอะไหล่มนุษย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่ริเริ่มจัดประกวดภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่นิสิต นักศึกษาจะแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นเส้นทางสู่นักโฆษณามืออาชีพในอนาคต ที่สำคัญคือจะนำเสนอผลงานออกสู่สาธารณชน เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมใจบริจาคอวัยวะช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอคอยกลับมามีชีวิตเช่นคนปกติอีกครั้ง” นายแพทย์วิศิษฏ์ กล่าวทิ้งท้าย

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไม่จำกัดเพศและอายุ ส่งรายชื่อทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน พร้อมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2554 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 08-6026-2000 หรือ ชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tvcforlife.net หรือ Facebook เพียงพิมพ์คำว่า TVC for LIFE   


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |