ฮอนด้ามอบทุน 4 แสนบาทจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ

ยกระดับโรงเรียนสู่แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการน้ำ ขยะ พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

กรุงเทพฯ: 6 พฤษภาคม 2553 – นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน (นั่งที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษาระดับสูง บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด มอบทุนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนละ 100,000 บาทแก่ 4 โรงเรียนชนะเลิศโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร โรงเรียนสา จังหวัดน่าน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม จังหวัดหนองคาย และโรงเรียนบ้านหนองกา “ประชารัฐพิทยา” จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ (นั่งที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม

เฉลิมพระเกียรติ และคณะกรรมการโครงการฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติทั้ง 4 แห่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต้นแบบ โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน น้ำ ขยะ และพลังงาน ตามแนวพระราชดำริ ให้แก่โรงเรียนและชุมชนอื่นๆ  ทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นแหล่งบ่มเพาะเยาวชนที่มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงคนในชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทยต่อไป


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |