ฮอนด้าเปิดให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานแห่งที่สอง

บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดให้เหล่าสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานแห่งที่สองซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงงานแรกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิการยน พ.ศ. 2551        

 มร.เคนจิ โอตะกะ ประธาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล กล่าวว่า “โรงงานแห่งที่สองนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับฮอนด้า เพราะประเทศไทยเป็นตลาดซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญมาตลอด โรงงานแห่งใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนกว่า 21,000 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ “

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการบริหาร บริษัท ฮอนด้า ออโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฮอนด้าไม่เคยหยุดนิ่ง เรามองหาวิธีใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของการทำงานในองค์กรโดยเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้การผลิตมีความผิดพลาดน้อยที่สุด คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เราเป็น “โรงงานแม่” เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตราฐานด้านคุณภาพและสามรถตอบสนองความต้องการของลูกค้า”

การมอบหมายในเป็น “โรงงานแม่” หมายถึง โรงงานของฮอนด้าในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตในภูมิภาคนี้ และมีภารกิจในการแบ่งปันความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ทีมงานผลิตของฮอนด้าในประเทศอื่นๆ ภายใต้บทบาทนี้ ทีมงานของฮอนด้าได้รับมอบหมายให้สนับสนุนโรงงานอื่นๆ ของฮอนด้าในภูมิภาค อาทิ ไต้หวัน มาเลเซีย อินเดีย อินโนนิเซีย เวียดนาม ปากีสถาน และฟิลิปปินส์

โรงงานแห่งใหม่ของฮอนด้าเป็นหนึ่งในโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก ด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าและระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ที่สมบูรณ์ ฮอนด้าสามารถเป็นทั้งผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีผสมน้ำสามารถลดปริมาณสารระเหยลงได้ถึงร้อยละ 70

การเปิดโรงงานแห่งที่สองในประเทศไทยจึงเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของฮอนด้า เนื่องมากจากความต้องการรถยนต์ฮอนด้าที่เพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและในตลาดส่งออกหลักๆ ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย สำหรับประเทศไทยฮอนด้ามียอดจำหน่ายรถยนต์ปีนี้ถึงเดือนตุลาคมกว่า 72,000 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2550 ทำให้ฮอนด้ามีส่วนแบ่งการตลาดระหว่างเดือนมกราคมและตุลาคม 2551 ร้อยละ 14.1 จากร้อยละ 10.5 ในปีที่แล้ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.honda.co.th


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |