โฆษณาตำแหน่ง A

ตำแหน่ง A1 (Image Slide)

ราคา 70,000 บาท
รายละเอียด : พื้นที่ขนาด 780 x 300 Pixel โฆษณาจะปรากฏบนพื้นที่ ส่วนบนสุดของหน้าแรก (Homepage) โดยจะแสดงผลในรูปแบบ Slide Show ได้ 5 slide วนรอบสามารถคลิกบนรูปภาพเพื่อไปยัง URL ปลายทาง

ตำแหน่ง A2 (Image)

ราคา 50,000 บาท
รายละเอียด : พื้นที่ขนาด กว้าง 1400  ความสูงไม่เกิน 350 Pixel โฆษณาจะปรากฏบนพื้นที่ ส่วนบนสุดของหน้าแรก (Homepage)

ตำแหน่ง A3 – A7 (Image)

ราคา 35,000 บาท
รายละเอียด : พื้นที่ขนาด กว้าง 1400  ความสูงไม่เกิน 350 Pixel โฆษณาจะปรากฏบนพื้นที่ ส่วนกลางของหน้าแรก (Homepage)

ตำแหน่ง A8-A10 (Image)

ราคา 25,000 บาท
รายละเอียด : พื้นที่ขนาด 350 x 250 Pixel โฆษณาจะปรากฏบนพื้นที่ ส่วนกลางของหน้าแรก (Homepage)

ตำแหน่ง A11 – A12 (Image)

ราคา 20,000 บาท
รายละเอียด : พื้นที่ขนาด กว้าง 1400  ความสูงไม่เกิน 350 Pixel โฆษณาจะปรากฏบนพื้นที่ ส่วนล่างของหน้าแรก (Homepage) โดยจะแสดงผลในรูปแบบ Slide Show วนรอบสามารถคลิกบนรูปภาพเพื่อไปยัง URL ปลายทาง

ตำแหน่ง A13 – A14 (Image)

ราคา 40,000 บาท
รายละเอียด : พื้นที่ขนาด 350 x 250 Pixel โฆษณาจะปรากฏบนพื้นที่ ส่วนล่างสุดของเว็บไซต์ทุกหน้า


ตำแหน่งโฆษณาทั้งหมดจะแสดงผลรองรับต่ออุปกรณ์ประเภท Mobile เช่นมือถือและแทบเล็ต

คลิกเพื่อแสดงรายละเอียดโฆษณาตำแหน่ง B