โฆษณาตำแหน่ง B

พื้นที่โฆษณาตำแหน่ง B ทั้งหมด

ตำแหน่ง B1-B3 (Image Slide)

ราคา 30,000 บาท
รายละเอียด : พื้นที่ขนาด 350 x 250 Pixel โฆษณาจะปรากฏบนพื้นที่ ส่วนบนสุดของหน้ารายละเอียดบทความต่างๆ

ตำแหน่ง B4 (Image)

ราคา 25,000 บาท
รายละเอียด : พื้นที่ขนาด 728 x 90 Pixel โฆษณาจะปรากฏบนพื้นที่ ส่วนล่างของหน้ารายละเอียดบทความต่างๆ

ตำแหน่ง B5 – B7 (Image)

ราคา 15,000 บาท
รายละเอียด : พื้นที่ขนาด 350 x 250 Pixel โฆษณาจะปรากฏบนพื้นที่ ส่วนล่างของหน้ารายละเอียดบทความต่างๆ


ตำแหน่งโฆษณาทั้งหมดจะแสดงผลรองรับต่ออุปกรณ์ประเภท Mobile เช่นมือถือและแทบเล็ต

คลิกเพื่อแสดงรายละเอียดโฆษณาตำแหน่ง A