Toyota จัดโครงการ โตโยต้าถนนสีขาว ผนึกกำลัง สตง. รณรงค์ถนนปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยว

  Toyota Motor ร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยว โดยมี พลตำรวจเอกวุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Toyota Motor ร่วมพิธีมอบป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โครงการ โตโยต้าถนนสีขาว

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง จึงริเริ่ม โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ให้บริการรถสาธารณะ มีจิตสำนึกและร่วมมือกันใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายภายใต้ โครงการ โตโยต้าถนนสีขาว ที่ทาง Toyota ได้ดำเนินงานมามากกว่า 27 ปี จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในโครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยวครั้งนี้ โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ในพื้นที่นำร่อง 2 จังหวัด ได้แก่

1) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะทำการติดตั้งครอบคลุมบริเวณพื้นที่พัทยาเหนือถึงพัทยาใต้

2) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะทำการติดตั้งใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่ริม  อำเภอสันกำแพง อำเภอหางดง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสารภี และอำเภอสันทราย

นอกจากนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้มี การจัดอบรมแก่ผู้ให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อต่อยอดการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัยผ่านการให้ความรู้ 2 ด้าน อันได้แก่

1) การให้ความรู้ผ่านหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย (Safe Driving) ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้และฝึกทักษะการขับขี่ปลอดภัยที่โตโยต้าได้อบรมให้กับผู้แทนจำหน่ายและประชาชนกว่า 50,000 คน ทั่วประเทศ

2) การให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรเบื้องต้น โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาการใช้รถใช้ถนนเบื้องต้น

โดยการอบรมดังกล่าว จะมีขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ ถือเป็นการเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางด้านการขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ท่องเที่ยว อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายจราจร เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนที่อยู่ในเมืองดังกล่าวได้อีกด้วย

โครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมุ่งหวังว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคนขับรถที่ดี มีวินัยและน้ำใจ เพื่อทำให้ถนนทุกสายในเมืองไทยมีความปลอดภัย เป็นถนนสีขาว ให้สมดังแนวคิดที่ว่า   “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” 


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |