โตโยต้า จัดอบรม “ความรู้กฏหมาย ความรับผิดชอ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย”

            บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทยจัดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนผู้สื่อข่าวและสมาชิกสมาคม โดยจัด อบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรม The Emerald ในวันที่ 12 พฤศจิกายน บรรยายโดย นายธีรวัฒน์ จัทรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ นายชัยปิติ ม่วงกุล ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

จากการผลิตสินค้ามีการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเป็นลำดับ การที่ผู้บริโภคจะตรวจพบว่าสินค้าไม่ปลอดภัยนั้นก็กระทำได้ยาก และการฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายมีความยุ่งยากเนื่องจากภาระในการพิสูจน์จะตกแก่ผู้ได้รับความเสียหาย สภาพปัญหาเหล่านี้จึงเป็นที่มาของ “กฏหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย” เป็นกฏหมายที่สร้างความเสมอภาคในภาระทางการพิสูจน์ ซึ่งใช้เวลาร่างร่วม 10 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |