โตโยต้า ประกาศผลภาพยนตร์สั้น “ถนนสีขาว”

Toyota-Short-Film

รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน

          นาย วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานพิธีประกาศผลรางวัล โครงการประกวดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนและภาพยนตร์สั้นถนนสีขาว Toyota THINK! Road Safety Conceptual Short Film ภายใต้แนวคิด “  น้ำใจ  +  วินัย  =  ความปลอดภัย ”  โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรี ภาณุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลตำรวจตรี อุทัยวรรณ แก้วสอาด ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจจราจร นายแพทย์ ธนพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนให้เกียรติร่วมพิธีฯ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์  ศูนย์การค้าสยาม พารากอน

          โต โยต้า ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้โครงการ ถนนสีขาว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “Toyota’s CSR” หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของโตโยต้า เกี่ยวกับการสร้างความมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม และเป็นการขยายเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของโตโยต้า โดยได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 23 ปี  และในปีนี้ภาครัฐได้กำหนดให้ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “ทศวรรษแห่งความปลอดภัย  พ.ศ.2554-2563” นอกจากนั้นกระทรวงคมนาคมได้ประกาศให้ พ.ศ.2554 เป็นปีแห่งความปลอดภัยภายใต้ยุทธศาสตร์ “คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข”  พร้อมเปิดตัว “โครงการถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย” ทั่วประเทศ

          นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสอันดีที่ปีนี้ภาครัฐโดยรองนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้กำหนดให้ “ความปลอดภัยบนท้องถนน" เป็นวาระแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – 2563 โดยมีเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นศูนย์ ภายใต้แนวคิด "ทศวรรษแห่งความปลอดภัย" และได้ตั้งเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในประเทศลง 50% ดังนั้น ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้ร่วมมือกันจัดทำแผนป้องกันเพื่อแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐ”

          นายวุฒิกร กล่าวต่อไปว่า “ในปีที่ผ่านมาโตโยต้า ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ สอดรับกับนโยบายภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและรณรงค์สร้างความมีวินัยและน้ำใจบนท้องถนนของผู้ใช้รถ ใช้ถนน ภายใต้แนวคิด “มีวินัย ปันน้ำใจ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน…โตโยต้าถนนสีขาว” ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

   1.
      โครงการให้รางวัลคนทำดี “ขับรถดี มีวินัย มีน้ำใจ บนท้องถนน”
   2.
      โครงการผลิตคู่มือขับขี่ปลอดภัย
   3.
      โครงการอบรมครูและผลิตสื่อการสอนด้านความปลอดภัยบนท้องถนน   
   4. โครงการประกวดแผนรณรงค์ ความปลอดภัยบนท้องถนนและภาพยนตร์สั้น Toyota THINK! Road Safety Conceptual Short Film ถนนแห่งน้ำใจ ถนนแห่งความปลอดภัย

          โครงการเหล่านี้ เป็นความร่วมมือภายใต้โครงการถนนสีขาวจากโตโยต้ากับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งต่อไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขยายไปสู่ชุมชน และสังคมไทยของเรา”

          โครงการประกวดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนและภาพยนตร์สั้น Toyota THINK! Road Safety Conceptual Short Film ถนนแห่งน้ำใจ ถนนแห่งความปลอดภัย เป็นหนึ่งในโครงการถนนสีขาว ที่ต้องการกระตุ้นจิตสำนึกของการใช้รถใช้ถนนไปยังกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยนำเสนอผ่านกระบวนการคิดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนและภาพยนตร์สั้น โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีทีมสนใจสมัครร่วมกิจกรรมฯ ทั้งสิ้น 302 ทีมจากทั่วประเทศ และได้ทำการคัดเลือก จำนวน 20 ทีม ผ่านเข้ารอบที่ 2 ซึ่งได้มีการจัดอบรมและแนะนำวิธีการทำแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงการแนะนำการผลิตภาพยนตร์สั้นจากผู้กำกับชั้นนำของเมืองไทย เป็นระยะเวลารวม 2 วัน  โดยทั้ง 20 ทีม ได้มีการนำเสนอบทภาพยนตร์สั้นพร้อมแผนรณรงค์ฯ ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกเหลือเพียง 9 ทีมสุดท้ายที่ได้รับเงินสนับสนุนในการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ 20,000 บาท พร้อมทั้งทีมผู้กำกับที่มีชื่อเสียง และมากด้วยประสบการณ์ในการผลิตภาพยนตร์สั้น ร่วมเป็นที่ปรึกษา และคอยให้คำแนะนำตลอดระยะเวลา ที่น้องๆ ทั้ง 9 ทีม ผลิตภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “วินัย+น้ำใจ = ความปลอดภัย”

          จากการนำเสนอผลงานทั้ง 9 ทีม คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาและตัดสินรางวัลประกวดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้อง ถนนและภาพยนตร์สั้น ดังนี้

    * รางวัลชนะเลิศ                          ทีม Doctory  มหาวิทยาลัยมหิดล
      ผลงานชุด                                   Drive Life
      รางวัล                                          – ทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท
                                                          – โล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
                                                          – ทัศนศึกษาด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของโตโยต้า ที่ประเทศญี่ปุ่น
    * รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ทีม The Doy  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      ผลงานชุด                                   เชื่อ
      รางวัล                                         – ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท
                                                         – โล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
    * รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ทีม แกะดำแสนดี   โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
      ผลงานชุด                                   Knock
      รางวัล                                         – ทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท
                                                         – โล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
     รางวัลชมเชย ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน  6 รางวัล ได้แก่
      – ทีม กะหลั่ว                    มหาวิทยาลัยศรีปทุม              ผลงานชุด Restart โอกาสอีกครั้ง
      – ทีม อุดมสุขภาพยนตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       ผลงานชุด Graduation
      – ทีม ฉงน                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       ผลงานชุด จิตสำนึก
      – ทีม ZeN1th-Film          โรงเรียนสายปัญญารังสิต       ผลงานชุด Improvident
      – ทีม วันดีดี ซีนีม่า          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    ผลงานชุด ผู้ขับรถรับส่งนักเรียน…   ประจำทาง
      – ทีม Teenage Dream มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงานชุด Hoodoo  (Who do?)
     รางวัลป๊อปปูล่าโหวต  ผ่าน Facebook Toyota CSR   ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท ได้แก่ ทีม อุดมสุขภาพยนตร์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ผลงานชุด Graduation

โดยสามารถรับชมผลงานทั้ง 9 เรื่องผ่านทาง www.facebook.com/ToyotaCSR

นายวุฒิกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับโครงการประกวดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนและภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “น้ำใจ + วินัย = ความปลอดภัย” จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของเยาวชน พร้อมหาเวทีในการจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ ในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยและสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนอย่างถูกต้องให้กับตนเอง คนรอบข้าง โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชน และขยายไปสู่สังคมไทย ซึ่งผลงานของเยาวชนจากโครงการนี้ จะถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสถานศึกษา และเครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนน รวมไปถึงในกิจกรรม “เมืองจราจรปลอดภัย … โตโยต้า ถนนสีขาว” ซึ่งจะจัดเป็นคาราวาน 26 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงถึงพลังแห่งเครือข่ายและชุมชนในสังคมไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงความมีวินัยและน้ำใจบนท้องถนน อันนำไปสู่การลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

และนี่เป็นอีกหนึ่งความมุ่ง มั่นภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของโตโยต้า ที่จะร่วมสร้าง สรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน” ดังปณิธานที่ว่า

"อนาคตสังคมไทย ความภูมิใจของเรา"


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |