โตโยต้า พร้อมเครือข่ายความปลอดภัยบนถนน

toyota-safe

เปิดเมืองจราจรปลอดภัย ถนนสีขาว สู่ 26 จังหวัดทั่วประเทศ


          มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายเฉลิมไท ญาณภิรัต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พลตำรวจโท ดนัยธร วงศ์ไทย ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรี ภาณุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลตำรวจตรี อุทัยวรรณ แก้วสอาด ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจจราจร นายแพทย์อนุชา  เศรษฐเสถียร รองประธานคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุฯ และนายธนกร ศรีจอมขวัญ ประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ได้ร่วมเป็นประธานเปิด “เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้า ถนนสีขาว” พร้อมด้วยเครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก การสร้างวินัยจราจร แบ่งปันน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน ศกนี้ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

          บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมด้วย เครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนน คือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์การป้องกันอุบัติเหตุระดับจังหวัด ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าและเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนน จัดงานเปิดตัว “เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้า ถนนสีขาว” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
    •    การรณรงค์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีปัจจัยเกิดจากคน รถ และสภาพแวดล้อม ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน
    •    เป็นการสอดรับนโยบายภาครัฐ ที่ได้ประกาศให้ “ความปลอดภัยบนท้องถนน" เป็นวาระแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – 2563 ภายใต้แนวคิด "ทศวรรษแห่งความปลอดภัย" เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในประเทศ และร่วมมือกันจัดทำแผนป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
    •    เป็นการขยายเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคม ไปยังเครือข่ายธุรกิจของโตโยต้าและชุมชน ให้มีส่วนเกี่ยวข้อง และร่วมมือกันสนับสนุนก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “มีวินัย ปันน้ำใจ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ถนนสีขาว”
          การจัดคาราวาน “เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้าถนนสีขาว” จะจัดทั้งสิ้น 26 จังหวัด เริ่มต้นที่กรุงเทพฯ เป็นแห่งแรก และขยายออกไปยังภูมิภาค 25 จังหวัดทั่วประเทศ (ตามเอกสารแนบ) โดยในงานจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1  เมืองแห่งการเรียนรู้

          จะเน้นส่วนของ คน ในการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน รู้จักมีวินัยและขับขี่อย่างถูกกฎจราจร รวมถึงการสอดแทรกความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ร่วมทางบนท้องถนน โดยประกอบไปด้วยกิจกรรม
    •    สวนจราจรจำลอง การอบรมขับขี่เบื้องต้นให้รู้จักป้ายและสัญลักษณ์จราจร รวมทั้งการฝึกทดลองขับขี่รถจักรยานอย่างถูกต้องตามกฎจราจร และมีน้ำใจแก่ผู้ใช้ถนนร่วมกัน
    •    กิจกรรมถนนเรียนรู้สู่ความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป
    •    ชมภาพยนตร์สั้นถนนสีขาว จากโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น Toyota Think! Road Safety Conceptual Shortfilm สำหรับเยาวชน
    •    การถ่ายทอดความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัย จากครูฝึกสอนของโตโยต้า ที่ได้รับฝึกฝนทักษะการขับขี่จากประเทศญี่ปุ่น
ส่วนที่ 2 เมืองแห่งวินัยเพื่อความปลอดภัย

          เน้นทั้งในส่วนของ รถ และ สภาพแวดล้อม  เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุ และแนะนำแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะช่วยส่งผลให้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน มีกิจกรรมดังนี้
    •    การให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย มารยาทในการใช้รถใช้ถนน พร้อมคำแนะนำหลักสูตรการสอบใบขับขี่ และการต่อใบขับขี่ รวมถึงการเปลี่ยนใบขับขี่เป็นแบบสมาร์ทการ์ด จากกรมการขนส่งทางบก
    •    การส่งเสริมความรู้ด้านการจราจร การบังคับใช้กฎหมาย จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
    •    การให้ความรู้ตรวจสภาพรถด้วยตนเอง และการเตรียมความพร้อมของรถก่อนออกเดินทาง โดยผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า
ส่วนที่ 3 กิจกรรมสร้างสรรค์และความบันเทิง

          เป็นการสร้างความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย ผ่านกิจกรรมสันทนาการและความบันเทิง ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
    •    การเสวนาขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจร กับ อั๋น-วิทยา ปอ-ทฤษฎี และก้อย-รัชวิน
    •    เกมแข่งวินัยปลอดภัยถึงจุดหมาย
    •    การแสดง Magic Show B-Boy Dance และ Cover Dance
    •    การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินวง ETC แคลลอรี่ บลา บลา และ ชิน-ชินวุฒิ
          นอกจากนั้น โตโยต้ายังได้แนะนำบทเพลงประจำโครงการถนนสีขาว ภายใต้ชื่อเพลง “แบ่งปันด้วยหัวใจ”  ซึ่งได้คุณนิติพงษ์ ห่อนาค (ดี้) เป็นผู้ประพันธ์เพลงและทำนอง และถ่ายทอดบทเพลงโดยศิลปินวง ETC  โดยเนื้อหาของบทเพลงเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างกำลังใจ และแบ่งปันน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน บนถนนสายเดียวกันอย่างปลอดภัย มีวินัยและมีความสุข

          สำหรับกิจกรรมในการเปิดคาราวาน “เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้าถนนสีขาว” จะเริ่มที่กรุงเทพฯ เป็นแห่งแรก ในวันที่     3 – 4 – 5 มิถุนายน 2554 ณ ลานหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ตรงข้าม Big C) ระหว่างเวลา 14.00 – 20.30 น.  สำหรับพิธีเปิดโครงการพร้อมร่วมกิจกรรมในวันที่ 3 มิถุนายน และในวันที่ 4-5 มิถุนายน ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา       11.00 – 20.30 น. เชิญพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อความปลอดภัยทางถนน มาพร้อมกับความบันเทิงมากมาย งานนี้พลาดไม่ได้ ฟรีตลอดงาน

          มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “ในนามของบริษัท โตโยต้าฯ ขอขอบคุณเครือข่ายผู้สนับสนุนทุกหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์การป้องกันอุบัติเหตุระดับจังหวัด ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าและเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ในการร่วมจัดกิจกรรมเปิดตัวคาราวาน “เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้าถนนสีขาว” เพื่อร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมาย ในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับภูมิภาคขยายไปสู่ความร่วมมือในระดับประเทศ รวมทั้งเครือข่ายธุรกิจของโตโยต้า เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

          นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กล่าวเพิ่มเติมว่า “โตโยต้า ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้โครงการ ถนนสีขาว ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “Toyota’s CSR” ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และเป็นการขยายเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมไ ปยังเครือข่ายทางธุรกิจและชุมชน โดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 23 ปี  และที่สำคัญในปีนี้ เพื่อเป็นการสอดรับนโยบายภาครัฐ ในการประกาศให้ พ.ศ. 2554-2563 เป็น “ทศวรรษแห่งความปลอดภัย”   ซึ่งกิจกรรม “เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้าถนนสีขาว”   ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมการขนส่งทางบก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน โดยจะเริ่มดำเนินกิจกรรมที่กรุงเทพฯ เป็นแห่งแรก และขยายไปยัง 25 จังหวัดในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนมีนาคมปีหน้า
         และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่มีปัจจัยเกิดจากคน รถ และสภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างจิตสำนึก และการถ่ายทอดเนื้อหาสาระความรู้  เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ที่ครอบคลุมทุก ๆ กลุ่มของสังคม นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตามนโยบายการดำเนินงานที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ ได้แก่ การสนับสนุนการสัญจรอย่างปลอดภัย  ยานพาหนะปลอดภัย และผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย     โดยส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน ดังปณิธานของโตโยต้า
         

อนาคตสังคมไทย ความภูมิใจของเรา

{phocagallery view=category|categoryid=244|limitstart=0|limitcount=0}

กิจกรรมคาราวาน “เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้า ถนนสีขาว”
25 จังหวัดทั่วประเทศ
ภายใต้โครงการโตโยต้า ถนนสีขาว และเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 – วันที่ 24 มีนาคม 2555


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |