โตโยต้า มอบรถฝึกปฏิบัติ 12 คัน ส่งเสริมฝีมือแรงงานไทย

toyota

แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
   
มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานส่งมอบ “รถยนต์เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติช่างยนต์ จำนวน 12 คัน” แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมี นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับมอบ โดยรถยนต์ฝึกปฏิบัติทั้ง 12 คัน จะถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  12 แห่ง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมทั้งเทคโนโลยียานยนต์ในปัจจุบัน และเพื่อสอดรับกับความต้องการของสถานประกอบการด้านการบริการยานยนต์ต่างโดยมีนายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ    บริษัทฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน ศกนี้ลานอเนกประสงค์ กระทรวงแรงงาน
บริษัท  โตโยต้า  มอเตอร์  ประเทศไทย  จำกัด    มุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท  จึงได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการขึ้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ และยกระดับศักยภาพของฝีมือแรงงานในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  รวมถึง เป็นการส่งเสริมด้านอาชีพช่างยนต์ ช่างตัวถังและสี เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการต่างที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ และทักษะที่ดีเยี่ยม โดยได้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ อบรมบุคลากรครู มอบอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคแล้วทั้งสิ้น 223 คน
ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ทั้ง 12 แห่ง  โตโยต้าจึงได้สนับสนุน “รถยนต์เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติช่างยนต์ จำนวน 12 คัน” ประกอบด้วย
รถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์     จำนวน   2 คัน
รถยนต์ไฮลักซ์ วีโก้         จำนวน 10 คัน
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 10 ล้านบาท โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค สามารถนำรถยนต์เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติดังกล่าวไปต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่แรงงานในท้องถิ่น ผ่านการศึกษาเรียนรู้จากสภาพรถยนต์จริงถึงโครงสร้างความปลอดภัยของตัวถังรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างภายในรถ  และเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติการตรวจเช็คระยะทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะและสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเข้าทำงานในศูนย์บริการรถยนต์โดยเฉพาะโตโยต้าได้ทันที  ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมฝีมือแรงงานไทยไปสู่ระดับสากล และให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในสังคม
นอกจากนี้ ยังมีโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง โตโยต้า และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้
พ.ศ. 2552 สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ให้แก่คณะครูของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2553 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน จำนวน 12 ชุด รวมมูลค่า 3.5 ล้านบาท ได้แก่
ชุดฝึกเครื่องยนต์ สำหรับวิเคราะห์ปัญหาของระบบแก๊สโซลีน
ชุดฝึกเครื่องยนต์ สำหรับวิเคราะห์ปัญหาของระบบดีเซล
แผ่นซีดีสำหรับการฝึกแบบ e-Training
อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ สำหรับฝึกอบรม
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 สนับสนุนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เปิดศูนย์ฝึกอบรมตัวถังและสี ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพด้านช่างตัวถังและสีรถยนต์ และมีแผนที่จะขยายผลต่อไปยังภูมิภาคอื่น ๆ
มร.ทานาดะ เปิดเผยว่า “โตโยต้าให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างมาก ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมิใช่เพียงพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น ยังรวมถึงช่วยสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยในท้องถิ่นผ่านกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และนี่ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  ดังปณิธานในการดำเนินธุรกิจของเรา”
{phocagallery view=category|categoryid=286|limitstart=0|limitcount=0}

อนาคตสังคมไทย ความภูมิใจของเรา


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |