โตโยต้า มอบรางวัล “คนขับรถเมล์ในดวงใจ” ครั้งที่ 1

toyota-csr

ในโครงการรางวัลคนทำดี สู่วัฒนธรรมความปลอดภัย โตโยต้า ถนนสีขาว
 

 

          นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบรางวัล “คนขับรถเมล์ในดวงใจ” ครั้งที่ 1 แก่พนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ ขสมก. จำนวน 48 คน รวมทั้งจับสลากประชาชนที่ส่งชื่อรางวัล “คนขับรถเมล์ในดวงใจ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2554 รวม 40 รางวัล ในโครงการรางวัลคนทำดี “ขับรถดี มีวินัย มีน้ำใจ บนท้องถนน” ภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว” โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายวิรัตน์ โชคคติวัฒน์  รองผู้อำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ให้เกียรติร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 8 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร ถ.พหลโยธิน

          รางวัล “คนขับรถเมล์ในดวงใจ” ในโครงการรางวัลคนทำดี “ขับรถดี มีวินัย มีน้ำใจ บนท้องถนน”   เป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้ โครงการถนนสีขาวจากโตโยต้าร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์หาแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้ ใช้รถใช้ถนน ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกด้านวินัย และน้ำใจบนท้องถนน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
รางวัลโครงการรางวัลคนทำดี “ขับรถดี มีวินัย มีน้ำใจบนท้องถนน” แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
          ☼ รางวัล “คนขับรถเมล์ ในดวงใจ”
          ☼ รางวัล “สุภาพบุรุษจราจร”
          ☼ รางวัล “ถนนสีขาว ถนนคนดี” 
          ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ จส.100 และ สวพ.91 รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกจากโตโยต้า มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 40 รางวัลทุกๆ เดือน ผ่านการจับสลากโดยคณะกรรมการฯ
จากคณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบตามคุณสมบัติและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม 2554 ซึ่งมีประชาชนส่งรายชื่อทั้งสิ้น 450 คน และผู้ที่เหมาะสมได้รับรางวัล พนักงานขับรถ ขสมก. และพนักงานประจำรถ ขสมก. ในดวงใจ  ครั้งที่ 1 ดังนี้
• พนักงานขับรถ ขสมก. ในดวงใจ
  รางวัลพนักงานขับรถขสมก. ดีเยี่ยม ได้แก่
          1. นายบุญชง  ด้วงเงิน   พนักงานขับรถสาย 34   เขต 1
          2. นายสมร มะสังหลง  พนักงานขับรถสาย 60   เขต 2
          3. นายมังกร แก้วเกตุ  พนักงานขับรถสาย 25   เขต 3
          4. นายประชีพ บุญบำรุง  พนักงานขับรถสาย 13   เขต 4
          5. นายชัชชวิน โกวิน   พนักงานขับรถสาย 141  เขต 5
          6. นายสมรวย โค้วเหลย  พนักงานขับรถสาย 101 เขต 6
          7. นายสมควร  จำรูญกาญจน์ พนักงานขับรถสาย 63   เขต 7
          8. นายจิตติพันธ์  บุญเมืองขวา พนักงานขับรถสาย 73   เขต 5
จะได้รับรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท ต่อเขตพื้นที่ขสมก. (8 เขตพื้นที่) พร้อมประกาศนียบัตร 
  รางวัลพนักงานขับรถขสมก. ชมเชย จำนวน 19 คน รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท จาก 8 เขตพื้นที่ขสมก.
• พนักงานเก็บค่าโดยสารประจำรถรถ ขสมก. ในดวงใจ
  รางวัลแก่พนักงานเก็บค่าโดยสารประจำรถขสมก. ดีเยี่ยม จำนวน 21 คน รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท จาก 8 เขตพื้นที่ขสมก.

• ประชาชนที่ร่วมส่งชื่อเข้าร่วมโครงการ

ส่วนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับของ ที่ระลึกจากโตโยต้า ด้วยการจับสลากโดยคณะกรรมการฯ มูลค่า 2,000 บาท รวม 20 รางวัลทุก ๆ เดือน สำหรับรายชื่อที่ได้รับรางวัลจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
          ☼ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด : www.toyota.co.th
          ☼ กรมการขนส่งทางบก : www.dlt.go.th
          ☼ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ : www.bmta.co.th 
          ☼ ตรวจสอบได้ที่บอร์ดประกาศประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบก

          ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่เมืองจราจรจำลองโตโยต้า สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-902-0240-1 ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
  
          ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ร่วมส่งเรื่องราวคนทำดี รางวัล “คนขับรถเมล์ในดวงใจ” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างกำลังใจให้คนทำดีโดยสามารถส่งข้อมูลผ่านทาง CallCenter 02-902-0240-1 หรือ www.toyota.co.th หรือwww.facebook.com/ToyotaCSR

           โตโยต้า หวังว่า โครงการรางวัลคนทำดี ขับรถดี มีวินัย มีน้ำใจบนท้องถนน จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้ทำดีบนท้องถนน และขยายไปสู่มิติใหม่ของวัฒนธรรมความปลอดภัย โตโยต้า ถนนสีขาว ถนนแห่งน้ำใจ ถนนแห่งความปลอดภัย
{phocagallery view=category|categoryid=235|limitstart=0|limitcount=0}

“อนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเรา”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |