โตโยต้า รับผิดชอบสังคมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

toyota-csr

ผ่านมาตรฐาน CSR-DIW ทั้ง 3 โรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 

 

      ฯพณฯ ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม มอบโล่ และเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Awards” แก่ผู้บริหารโรงงานประกอบรถยนต์       โตโยต้า ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่
     ☼ นายอภิชัย สิทรัตตะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
          โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า สำโรง จ.สมุทรปราการ
     ☼ นายชูศักดิ์ เหยี่ยงสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
          โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า เกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา
     ☼ นายวิเชียร ฉันทศิริพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงงาน
          โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 มกราคม    ศกนี้ ที่ ห้องพาวิลเลี่ยน โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิง คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

      บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินงานภายใต้เกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ISO 26000 Social Responsibility)    โดยเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยโรงงานประกอบรถยนต์สำโรง ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวครั้งแรกในปี พ.ศ.2551 และในปีถัดมา โรงงานประกอบรถยนต์บ้านโพธิ์ และเกตเวย์ ได้รับรองมาตรฐานเพิ่มเติม โดยเป็นบริษัทรถยนต์แห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSR-DIW ครบทุกโรงงาน และเพื่อเป็นการตอกย้ำการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบอย่างแท้จริงและต่อ เนื่อง ส่งผลให้โรงงานประกอบรถยนต์ของโตโยต้าทั้ง 3 แห่ง  ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSR-DIW ต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2553  จากการยึดหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 หัวขอ ได้แก่
1) ด้านการกำกับดูแลองค์กร
2) ด้านสิทธิมนุษยชน
3) การปฏิบัติด้านแรงงาน
4) ด้านสิ่งแวดล้อม
5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม
6) ด้านผู้บริโภค
7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

   และนอกจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร ของโตโยต้าแล้ว ยังได้ขยายความรับผิดชอบไปยังธุรกิจต้นน้ำ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน และธุรกิจปลายน้ำ ได้แก่ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศอีกด้วย  เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ ดังปณิธานที่ว่า
                                               อนาคตสังคมไทย ความภูมิใจของเรา

{phocagallery view=category|categoryid=147|limitstart=0|limitcount=0}


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |