โตโยต้า รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น

toyota

ด้านรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัย ประจำปี 2554
จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

          บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมพิธีรับรางวัลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัย ประจำปี 2554 ประเภทหน่วยงานดีเด่น จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยรับมอบจาก นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการรณรงค์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับสังคมไทย โดยได้ดำเนินโครงการมากว่า 23 ปี ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2554 ณ ลานเอนกประสงค์ สวนสัตว์ดุสิต


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |