โตโยต้า ลงนามความร่วมมือ 4 องค์กรภาครัฐ บูรณาการความร่วมมือรณรงค์วัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว”

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์      ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน สู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัย สนองนโยบายภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “วินัยและน้ำใจ บนท้องถนน” เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ศกนี้ ณ       ห้องคริสตัล บอลรูม A โรงแรมพลาซาแอทธินี ถ.วิทยุ
 

 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว” ร่วมกับ 4 องค์กรภาครัฐ ได้แก่
•    นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร อธิบดี กรมการขนส่งทางบก 
•    ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•    ดร. ปัญญา แก้วกียูร ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
•    พลตำรวจโท ดนัยธร วงศ์ไทย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 

ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความร่วมมือไปสู่ภาคประชาชนในการร่วมรณรงค์วินัยและน้ำใจบนท้องถนน โดยจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการลดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตบนท้องถนนของภาคประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว” ผ่านกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก และเยาวชน ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

     มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 48 ปี ที่โตโยต้าดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ดี พร้อมด้วยจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมไทย ถือเป็นพันธกิจหลักของโตโยต้า ที่ต้องการเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกๆ ด้าน อาทิ ความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งเราดำเนินการภายใต้โครงการถนนสีขาว พร้อมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการอย่างยั่งยืนของสังคมและชุมชน”

     โครงการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนกับ 4 หน่วยงานภาครัฐได้แก่
•    โครงการให้รางวัลคนทำดี “ขับรถดีมีวินัย มีน้ำใจบนท้องถนน” ร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
•    โครงการอบรมครูและผลิตสื่อการสอนด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•    โครงการประกวดแผน และภาพยนตร์รณรงค์ ภายใต้แนวคิด “ถนนแห่งน้ำใจ ถนนแห่งความปลอดภัย”ร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
•    โครงการผลิตสื่อการสอน “ด้านวินัยจราจร” แก่ประชาชน ร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กองบังคับการตำรวจจราจร
•    โครงการผลิตสื่อ “การขับรถดี มีน้ำใจ” แก่ประชาชน ร่วมมือกับ กรมการขนส่งทางบก 
   
    มร.ทานาดะ กล่าวต่อไปว่า “การลงนามความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่โตโยต้าจะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่บูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการร่วมวางนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมหามาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการปลูกจิตสำนึกด้านวินัย และมีน้ำใจบนท้องถนน จนเกิดพฤติกรรมในการ ใช้รถใช้ถนน อย่างปลอดภัย อันนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป”

    นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กล่าวเพิ่มเติมว่า     “การประสานความร่วมมือ สู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่โตโยต้าได้มีส่วนขับเคลื่อน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทั้ง 4 แห่ง ในการร่วมกันหาแนวทางและมาตรการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏจราจรที่ถูกต้อง และความมีน้ำใจบนท้องถนน ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน สู่ระดับครอบครัว สถาบันการศึกษา ขยายไปจนถึงเครือข่ายทางสังคม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือ การเป็นสังคมแห่งความปลอดภัย โดยนับเป็นความรับผิดชอบที่ยึดมั่นในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมากว่า 22 ปี ภายใต้โครงการ ถนนสีขาว โตโยต้าจะเดินหน้าต่อไปในการพัฒนาสังคมไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังเช่นปณิธานของเรา…
“อนาคตสังคมไทย ความภูมิใจของเรา”

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=1442|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=1443|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=1444|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}

 


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |