โตโยต้า ส่งเสริมวินัยและน้ำใจบนท้องถนน

จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยแก่พนักงาน
 

 

 นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์  และ นายเอกชัย รัตนชัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ พันตำรวจเอก เธียนไท เรือนพระจันทร์ ผู้กำกับการกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจจราจร พร้อมผู้บริหารระดับสูงของเครือข่ายโตโยต้า ร่วมเปิดการอบรมขับขี่ปลอดภัย “Safe Driving Education” แก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายใต้แนวคิด “สร้างน้ำใจและวินัย สู่วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยโตโยต้า ถนนสีขาว” เมื่อวันที่ 20 มกราคม ศกนี้ ที่ สนามขับขี่ บริดสโตนส์ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้โครงการ ถนนสีขาว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “Toyota’s CSR” เกี่ยวกับการสร้างความมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงาน และเป็นการขยายเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของโตโยต้า พร้อมกันนี้เพื่อสอดรับนโยบายภาครัฐ โดยกระทรวงคมนาคม ที่ได้ประกาศให้ พ.ศ.2554 เป็นปีแห่งความปลอดภัยภายใต้ยุทธศาสตร์ “คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” พร้อมเปิดตัว “โครงการถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย” ทั่วประเทศ

 โต โยต้า จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายใต้โครงการถนนสีขาว ปลูกจิตสำนึกความมีน้ำใจและวินัย เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้รถใช้ถนน  ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานของโตโยต้าได้พัฒนาทักษะในการขับขี่ที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎจราจร และปลูกฝังความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่เพื่อนร่วมการเดินทาง         ผ่านหลักสูตร “Safe Driving Education” โดย “ศูนย์การศึกษาความปลอดภัยโตโยต้า” หรือ “Mobilitas” ภายใต้การดูแลของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยจัดส่งครูฝึกสอน พร้อมเจ้าหน้าที่จากประเทศญี่ปุ่น มาถ่ายทอดความรู้ด้านการขับขี่ โดยมุ่งเน้นใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. จุดเริ่มต้น สู่การขับขี่ที่ปลอดภัย
2. การสร้างทัศนคติที่ดี ต่อผู้ร่วมใช้ถนน
3. การเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะขับขี่

 โต โยต้า ได้บรรจุหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับพนักงานทุกคน โดยเบื้องต้นจะอบรมแก่พนักงานขับรถทั้งหมด จำนวน 120 คน ภายในเดือนมีนาคม 2554 และหลังจากนั้นจะจัดอบรมเดือนละ 1 ครั้ง แก่พนักงานทั่วไป โดยมีเป้าหมายให้พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมในปีแรกจำนวน  500 คน และยังได้จัดเตรียมแผนพัฒนาทีมผู้ฝึกสอน ให้สามารถรองรับความต้องการในการขยายหลักสูตรการจัดฝึกอบรมอีกด้วย

 นาย วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กล่าวว่า “โตโยต้าจัดอบรมขับขี่ปลอดภัยในหลักสูตร “Safe Driving Education” เพื่อส่งเสริมจิตสำนึก “ความมีวินัยและน้ำใจ” แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเริ่มจากภายในองค์กร ขยายไปยังเครือข่ายทางธุรกิจ รวมไปถึงชุมชนใกล้เคียงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้รถใช้ถนน โดยนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของโตโย ต้า และเครือข่าย ดังเป้าหมาย การสร้างวินัยและน้ำใจ จะส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย โตโยต้า ถนนสีขาว ถนนแห่งน้ำใจ ถนนแห่งความปลอดภัย”

{phocagallery view=category|categoryid=146|limitstart=0|limitcount=0}
 


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |