ไทยฮอนด้าคว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ จากกระทรวงแรงงาน 14 ปีซ้อนเพียงรายแรกและรายเดียว

ไทยฮอนด้าคว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ จากกระทรวงแรงงาน
14 ปีซ้อนเพียงรายแรกและรายเดียว


                นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  ให้เกียรติมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ให้กับ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดย นายประกิจ ชุณหชา กรรมการบริหาร เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 23 ประจำปี 2552 โดยปีนี้เป็นปีที่ 14 แล้วที่บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี  นับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าฮอนด้าได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังเสมอมา

            ทั้งนี้  บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าเป็นสถานประกอบการเพียงรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 14 เป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายและกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างสถิติลดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานเป็นศูนย์ได้ถึง 42 ล้านชั่วโมงการทำงาน และมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2551 มีค่า IFR (อัตราความถี่การบาดเจ็บ) เท่ากับ 0.88 ราย/ล้านชั่วโมง อีกทั้ง ยังเป็นสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ILO-OSH 2001


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |