BMW Police

BMW-Police

สำนักงานตำรวจแห่งชาติวางใจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ BMW
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มีความภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลือกใช้รถจักรยานยนต์ BMW R1200 RT รุ่นพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ จำนวน 15 คัน และรถยนต์ BMW 523i จำนวน 18 คัน เพื่อใช้ในภารกิจในการถวายการอารักขา  ในการนี้ พ.ต.อ. ภาสกร สถิตยุทธการ ผู้กำกับการ (กองอารักขา 2) กองบังคับการตำรวจปฏบัติการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ จาก มร. มิคาเอล คอร์ดิส ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และ ม.ล. กมลชาติ ประวิตร ผู้จัดการทั่วไป บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย

ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |