ไทยบริดจสโตนจุดประกายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เยาวชน กับโครงการ “สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 10” กับเทคโนโลยีอัจริยะเพื่อการกีฬา (Smart Sport)

สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 10

ไทยบริดจสโตน ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 10” ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และปลูกฝังเยาวชนให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

“สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 10”

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 10” ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และปลูกฝังเยาวชนให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มุ่งขับเคลื่อนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เยาวชนไทย เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยในปีนี้มีนักเรียนในระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ จำนวน 40 ทีม รวมทั้งสิ้น 120 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอนวัตกรรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว หรือ  Micro-Controller พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการกีฬา (Smart Sport)” เพื่อช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น

สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 10

สำหรับการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมกีฬา ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปีนี้คือ “อุปกรณ์ช่วยปล่อยตัวและตรวจจับการเข้าเส้นชัย (Smart Run Training System)” จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัวในการยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบ RFID อุปกรณ์ดังกล่าวช่วยฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อตอบสนองต่อการออกตัววิ่งและการเข้าเส้นชัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบอัจฉริยะสามารถส่งข้อมูลในการวิ่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอัตรการออกตัว อัตราการฟาล์วไปยังเว็บแอปพลิเคชันเพื่อบันทึกเวลาการออกตัววิ่งของนักกีฬา อีกทั้งยังสามารถเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้โค้ชได้วางแผนพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาต่อไป นับเป็นผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัวสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ได้จริง

สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 10

นายนวมินทร์ชัย ศศิสุวรรณ ตัวแทนเยาวชนนักประดิษฐ์จากทีมชนะเลิศกล่าวหลังจากได้รับรางวัลว่า “แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เกิดจากผมและเพื่อนๆได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานกีฬาของจังหวัดและเป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินกีฬาวิ่งแข่ง พบว่านักกีฬาส่วนใหญ่จะออกตัวฟาล์วจึงทำให้ถูกตัดสิทธิในการแข่งขัน ผมกับเพื่อนๆจึงต้องการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกซ้อมให้นักกีฬาได้คุ้นเคยและตอบสนองต่อการออกตัวและเข้าเส้นชัย ต้องขอขอบคุณ   ไทยบริดจสโตนที่มอบประสบการณ์ดีๆในครั้งนี้ให้ผมกับเพื่อนๆด้วยครับ”  

สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 10

ไทยบริดจสโตนดำเนินโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 10 โดยยังคงมุ่งเน้นขับเคลื่อนจุดประกายแรงบันดาลใจและสนับสนุนศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะไทยบริดจสโตนเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศชาติ ให้มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |Warning: First parameter must either be an object or the name of an existing class in /home/iamadmin/domains/iamcar.net/public_html/wp-content/themes/iamcar/template-parts/content-single.php on line 79


คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ (เขียนบอกเราหน่อยนะ)