บริดจสโตนร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ยกระดับการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)”

บริดจสโตนร่วมยกระดับการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยคุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก เพื่อประชาสัมพันธ์ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Service Quality Standard for Truck Operation :Q Mark)” ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ   

ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เป็นระบบซึ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกมีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจของยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

บริดจสโตนขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ ยกระดับธุรกิจขนส่งและอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีการขนส่งทางการค้า ตามเจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน “Our Way to Serve” ในด้านการพัฒนาการใช้ชีวิต การทำงาน และการเดินทาง เพื่อให้เกิดการขนส่งที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |