บริดจสโตนประกาศ “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน (Bridgestone E8 Commitment)” สู่ปี ค.ศ. 2030 รุดหน้าสู่การเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นสู่สังคมที่ยั่งยืน ร่วมกับสังคม พันธมิตร และลูกค้า

บริดจสโตนประกาศ “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน (Bridgestone E8 Commitment)” สู่ปี ค.ศ. 2030

บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประกาศ “พันธสัญญา E8 (อี-เอ็ท) ของบริดจสโตน (Bridgestone E8 Commitment)” ซึ่งเป็นพันธสัญญาขององค์กรสู่ปี ค.ศ. 2030 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 91 ปี ของการก่อตั้งองค์กร “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน” ประกอบด้วยคุณค่า 8 ด้าน ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร E (ได้แก่ Energy ด้านพลังงาน, Ecology ด้านสิ่งแวดล้อม, Efficiency ด้านประสิทธิภาพ, Extension ด้านเติบโต, Economy ด้านเศรษฐกิจ, Emotion ด้านความรู้สึก, Ease ด้านความสะดวกสบาย และ Empowerment ด้านพลังสังคม) ซึ่งกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผ่าน “เจตจำนง” และ “กระบวนการทำงาน” ร่วมกับพนักงาน สังคม พันธมิตร และลูกค้าเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

“พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน” จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการบริหารควบคู่ไปกับการสร้างความไว้วางใจ
และน่าเชื่อถือให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต ในขณะที่บริดจสโตนรุดหน้าปฏิรูปองค์กรเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ : “สู่ปี ค.ศ. 2050 บริดจสโตนยังคงส่งมอบคุณค่าให้สังคมและลูกค้า ในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน”

โลโก้พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน (Bridgestone E8 Commitment)

นับตั้งแต่การก่อตั้งองค์กรในปี ค.ศ. 1931 โดยยึดมั่นพันธกิจที่ว่า “รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” เสมอมา กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนได้ขยายและพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม และยังคงสนับสนุนการเดินทางและวิถีชีวิตของผู้คน “ยุคที่สอง (บริดจสโตน 2.0)” เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1988 บริดจสโตนได้ควบรวมบริษัท ไฟร์สโตน ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนได้กำหนดให้ปี ค.ศ. 2020  เป็นปีแรกของ “ยุคที่สาม (บริดจสโตน 3.0)” และได้ดำเนินการตามแนวคิดริเริ่มที่ก้าวหน้าเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยจาก “ความแข็งแกร่ง” ของบริดจสโตนที่สร้างขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กร (CX) กลุ่มบริษัทในเครือ

บริดจสโตนจะรุดหน้าดำเนินการต่อไป ซึ่งแกนหลักในการขับเคลื่อนการบริหารควบคู่ไปกับการสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต คือ “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน”

ชูอิชิ อิชิบาชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับโลกของบริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น กล่าวเนื่องในการเปิดตัว “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน”  

“เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตน ในปี ค.ศ. 2031 ในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของเรา ผมมีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัวพันธสัญญาขององค์กร หรือ “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน” และความมุ่งมั่นรุดหน้าสู่การปฏิรูปองค์กรของเรา “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน” จะนำคุณค่าทั้ง 8 ด้านของบริดจสโตนให้เป็นเสมือนตัวชี้นำการปฏิรูปที่เกิดขึ้นนี้       

เราจะขับเคลื่อนความแกร่งให้ “กลยุทธ์ระดับองค์กร” และปฏิรูป “วัฒนธรรมองค์กร” ตามพันธสัญญาดังกล่าวนี้ และเดินทางร่วมกับพนักงานของเราทั่วโลกถึง 130,000 คน แน่นอนว่าอนาคตของการเดินทางจะต้องมีอุปสรรคมากมาย ซึ่งรวมถึงการไปให้ถึงเป้าหมายเพื่อส่งมอบคุณค่าให้สังคมและลูกค้า และการสร้างความยั่งยืนและการเติบโตขององค์กร แต่ถึงอย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนจะเผชิญหน้าและเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ และเดินหน้าดำเนินการต่อไป

“พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน” ไม่สามารถดำเนินการได้โดยกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น
เราเชื่อมั่นว่าความเข้าใจจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ สังคม พันธมิตร และลูกค้าของเรา ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมกับพวกเขาจะทำให้เราสามารถตระหนักและสนับสนุนสังคมที่ยั่งยืนได้

เพื่อโลกใบนี้ที่คนรุ่นต่อไปในอนาคตไว้วางใจให้เราดูแล กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนมุ่งมั่นสนับสนุนสังคมที่ยั่งยืน
ด้วยการสร้างคุณค่าร่วมทั้ง 8 ด้าน ร่วมกับพนักงาน สังคม พันธมิตร และลูกค้าของเรา”         

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่ Bridgestone E8 Commitment Concept VDO และ Web Page.


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |